Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Increasing signal to noise ratio in tomographic reconstruction through averaging of reconstructions obtained from subsets of projections

Milena Magdalena Królikowska

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Milena Magdalena Królikowska (FM) Milena Magdalena Królikowska,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Zwiększenie stosunku sygnału do szumu w rekonstrukcji tomograficznej przez uśrednienie rekonstrukcji obliczonych z podzbiorów projekcji
Supervisor
Wojciech Krauze (FM/IMPh) Wojciech Krauze,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
24-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Krauze (FM/IMPh) Wojciech Krauze,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Carranza Juan Martinez (FM) Carranza Juan Martinez,, Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
tomografia optyczna, badania komórkowe, metrologia
Keywords in English
optical tomography, analysis of cells and tissue, metrology
File
  • File: 1
    269747_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30350

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT843b87fd7e934aa29ed766e6684afa18/
URN
urn:pw-repo:WUT843b87fd7e934aa29ed766e6684afa18

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page