Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Automatic Self-cleaning Filter Research stand start-up in Process Equipment Laboratory

Karol Strzyż

Abstract

The purpose of this graduation work was to introduce into service an “Automatic Self-cleaning Filter” didactic stand which is located in the Process Equipment Laboratory at Chemical Engineering Faculty. In order to show the structure, working method and possibilities of the Automatic Self-cleaning Filter exact design criteria were elaborated. Afterwards a number of tests were carried out with different process parameters such as: suspended solid flow through Filter or limiting pressure drop on either sides of slotted screen. The obtained process parameters ensured stable, safe and didactically attractive running. Detailed running procedure was also carried out. Now, relying on results shown hereby, it becomes possible to conduct attractive didactic classes and test other dispersed systems behavior in Automatic Self-cleaning Filter.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Strzyż (FCPE) Karol Strzyż,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Uruchomienie stanowiska badawczego filtra samoczyszczącego w Laboratorium Aparatury Procesowej
Supervisor
Tomasz Wąsowski (FCPE/CIPE) Tomasz Wąsowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
51
Internal identifier
DICHP-2496
Reviewers
Roman Krzywda (FCPE/DSP) Roman Krzywda,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Tomasz Wąsowski (FCPE/CIPE) Tomasz Wąsowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
filtr samoczyszczący, budowa, sposób działania, Laboratorium Aparatury procesowej, filtracja
Keywords in English
automatic self-cleaning filter, structure, working method, Process Equipement Laboartory, filtration
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej było wprowadzenie do eksploatacji stanowiska pt.: „Filtr Samoczyszczący”, znajdującego się w Laboratorium Aparatury Procesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Opracowano założenia, których spełnienie umożliwi pokazanie budowy, sposobu działania oraz możliwości pracy Filtra Samoczyszczącego. Następnie przeprowadzono serię badań dla różnych parametrów procesowych jak np.: przepływ zawiesiny przez filtr czy graniczny spadek ciśnienia po obu stronach sita szczelinowego, dla którego następuje czyszczenie filtra. Uzyskano w ten sposób wartości parametrów, które zapewniają stabilną, bezpieczną i atrakcyjną dydaktycznie pracę filtra. Stworzono także szczegółową procedurę prowadzenia pomiarów. Dzięki wynikom prezentowanym w tej pracy dyplomowej umożliwione zostało prowadzenie ciekawych zajęć dydaktycznych oraz badanie praktycznych zastosowań filtra.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska 1.2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8990

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT841d4ca6cba141c6b842f3d11be79fff/
URN
urn:pw-repo:WUT841d4ca6cba141c6b842f3d11be79fff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page