Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Enzymatic deacetylation of recrystallized chitin

Ewa Maria Wojakiewicz-Ćwik

Abstract

The aim of this work was to determine the effect of the selected ionic liquids (AmimBr, AmimCl, HmimCl, EOHpyrTCB, POHpyrTCB and OmimCl) on the process of the enzymatic deacetylation of chitin. In the first part of the research six ionic liquids were chosen and their effect on the enzymatic deacetylation of chitosan was determined. It was noticed that 5 of them (AmimBr, AmimCl, HmimCl, EOHpyrTCB and POHpyrTCB) inhibit the enzyme activity. With the rising of the concentration of the IL the enzyme’s specific activity lowered. It was also noted that those ILs inhibited the process in different rate, for example EOHpyrTCB completely stopped the process when the other ILs only slowed it down. The sixth used ionic liquid (OmimCl) was the only one that activated the enzyme (the activity of the enzyme rose with amount of IL added). In the next part of this paper the inhibition of EOHpyrTCB was investigated. Using the Dixon’s method it was shown that it was probably the competing inhibition.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewa Maria Wojakiewicz-Ćwik (FCPE) Ewa Maria Wojakiewicz-Ćwik,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Enzymatyczna deacetylacja rekrystalizowanej chityny
Supervisor
Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
42
Internal identifier
DICHP-2839
Reviewers
Michał Lewak (FCPE/DPKT) Michał Lewak,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
chityna, chitozanu, ciecze jonowe, deacetylacja
Keywords in English
chitin, chitozan, ionic liquids, deacetylation
Abstract in Polish
Celem pracy było określenie wpływu wybranych cieczy jonowych na enzymatyczną deacetylację chityny. W pierwszej części badań wybrano sześć cieczy jonowych: bromek 1-allilo-3-metyloimidozalu (AmimBr), chlorek 1-allilo-3-metyloimidozalu (AmimCl), chlorek 1-heksylo-3-metyloimidozalu (HmimCl), tetracyanoboran 1-(2-hydroksy-etylo)-pirydyniowy (EOHpyrTCB), chlorek 3-metylo-1-octyloimidozalu (OmimCl) oraz tetracyanoboran 3-hydroksypropylopirydyniowy (POHpyrTCB) i zbadano ich wpływ na proces enzymatycznej deacetylacji chitozanu. Spośród użytych cieczy jonowych stwierdzono, że 5 z nich (AmimBr, AmimCl, HmimCl, EOHpyrTCB oraz POHpyrTCB) hamuje aktywność enzymu. Wraz ze wzrostem stężenia cieczy jonowej aktywność właściwa enzymu malała. Jednocześnie zauważono, że każda ciecz w różnym stopniu hamuje proces np. ciecz EOHpyrTCB całkowicie zahamowała proces, podczas gdy pozostałe ciecze tylko go spowalniały. Szósta zastosowana ciecz jonowa (OmimCl) jako jedyna z wybranych wykazała właściwości aktywujące (aktywność enzymu wzrastała wraz ze wzrostem ilości dodanej cieczy). W następnym etapie pracy określono mechanizm inhibicji wywołanej obecnością cieczy EOHpyrTCB. Wykorzystując metodę Dixona wykazano, że jest to prawdopodobnie mechanizm inhibicji współzawodniczącej.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_-_Ewa_Wojakiewicz-Ćwik.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29889

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT840cda17ca7f4493bfc188f9306708ef/
URN
urn:pw-repo:WUT840cda17ca7f4493bfc188f9306708ef

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page