Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of heating systems in a school building with alternative heat sources

Aleksandra Kozakiewicz

Abstract

Now days, designers of the central heating recently use computer programs which support and accelerate design of this type of installations. On the market there are many manufacturers of such software. Therefore usually many parameters loaded in this kind of programs, specially the average annual temperature, are different from each other. In the first part of this paper an attempt to compare commercially available software which support the calculation of the heat demand for the building was made. Results of calculations which were made in three similar programs shows significant differences in the results of the calculated demand. The rest of the work discuss and identify the significant differences between the discrepancies in the results. On the basis of a comparative analysis of heat demand for the building which was made and on the adjusted results the project of heating system for school building was proposed and solved. The design of heating system involve the use of most advanced commercially available heaters and heat sources which collaborate with an alternative source of energy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Kozakiewicz (FCEMP) Aleksandra Kozakiewicz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt instalcji ogrzewczych w budynku szkoły z alternatywnymi źródłami ciepła
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
pompy ciepła, centralne ogrzewanie, zapotrzebowanie na ciepło, analiza
Keywords in English
heat pump , central heating, heat demand analysis
Abstract in Polish
We współczesnych czasach przy projektowaniu centralnego ogrzewania, projektanci wspomagają się programami komputerowymi, które ułatwiają i przyśpieszają projektowanie. Na rynku jest sporo producentów takich oprogramowań, dlatego też często wiele parametrów, jak np. średni temperatura roczna, różnią się od siebie. W pierwszej części pracy podjęto próbę porównania dostępnego na rynku oprogramowania wspomagającego obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla budynku. Porównano wyniki obliczeń trzech programów i ukazano istotne różnice w wynikach obliczonego zapotrzebowania, co uświadamia projektantów o dokładniejszym przeanalizowaniu obliczeń dokonanych przy pomocy programu. W dalszej części pracy, na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej dokonano korekcji uzyskanych obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla budynku oraz omówiono i wskazano istotne różnice pomiędzy rozbieżnościami w wynikach. Następnie na podstawie skorygowanych wyników zostało zaproponowane rozwiązane instalacji ogrzewczej, wykorzystującej najnowsze odbiorniki ciepła, współpracujące z alternatywnym źródłem energii.
File
  • File: 1
    1028714.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11596

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8400ba34c4254340a7b7798d433fe09a/
URN
urn:pw-repo:WUT8400ba34c4254340a7b7798d433fe09a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page