Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of the REPET algorithm to extract vocal track from music tracks

Jakub Jan Fąk

Abstract

This BSc Thesis describes the implementation in the Matlab environment of the REPET algorithm which is used to extract vocal track from music tracks. The work concisely presents solutions which are alternative to the REPET algorithm, such as tandem algorithm, back-fitting algorithm or the use of neural networks. The steps of the implemented algorithm are presented precisely. The correctness of its functioning was verified by conducting research using sound files from the DSD100 database and its computional complexity was tested. The operation of the REPET algorithm was evaluated and compared to the solution offered by the Audacity program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Jan Fąk (FEIT/IRMT) Jakub Jan Fąk,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja algorytmu REPET wyodrębniania ścieżki wokalnej z utworów muzycznych
Supervisor
Kajetana M. Snopek (FEIT/IRMT) Kajetana M. Snopek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kajetana M. Snopek (FEIT/IRMT) Kajetana M. Snopek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marcin Lewandowski (FEIT/ICS) Marcin Lewandowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
wyodrębnianie wokalu, przetwarzanie dźwięku
Keywords in English
extracting vocal, sound processing
Abstract in Polish
W niniejszej pracy inżynierskiej opisana została implementacja w środowisku Matlab algorytmu REPET służącego do wyodrębniania ścieżki wokalnej z utworów muzycznych. W pracy przedstawiono krótko rozwiązania stanowiące alternatywę dla algorytmu REPET takie jak algorytm tandem, algorytm back-fitting czy wykorzystanie sieci neuronowych. Opisano dokładnie kolejne etapy implementowanego algorytmu. Zweryfikowano poprawność jego działania poprzez przeprowadzenie badań z wykorzystaniem plików dźwiękowych z bazy DSD100 oraz przebadano jego złożoność obliczeniową. Dokonano oceny działania algorytmu REPET i porównano go z rozwiązaniem oferowanym przez program Audacity.
File
  • File: 1
    Fąk_Jakub_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31947

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT83cd50858a5440dbabf79dfdf406e28a/
URN
urn:pw-repo:WUT83cd50858a5440dbabf79dfdf406e28a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page