Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Developing the high compressive strength of concretes for high - rise buildings

Katarzyna Konieczna

Abstract

High Strength Concretes are considered as a type of High Performance Concretes. Thanks to their special properties, such as high early and 28 – day compressive strength, high durability and good workability with an extended dormant period of fresh concrete, the application of High Strength Concretes to high – rise buildings construction is becoming more and more common nowadays. The purpose of the thesis was to design High Strength Concrete that meets the requirements of the C70/85 concrete strength class according to PN – EN 206:2014 – 04 and could be used to create load bearing elements in high – rise buildings. Due to the lack of technical regulations in the area of HSC design, an experimental approach has been applied in order to obtain optimum proportioning of concrete mixtures. The process of the HSC design was divided into three stages. Each one included the process of concrete mixture design, an assessment of the rheological properties of concrete mix, testing the compressive strength of hardened concrete and interpretation of the results. At the first stage, initial concrete mixes containing fly ash and superplasticizer were designed. The second stage included the optimization of the original mixtures in the field of the amount and type of concrete and water reducing admixtures used. At the last stage of HSC design, the modifications in aggregate mixture proportions, added admixtures and the use of polypropylene fibers have been made. Additionally, a profitability analysis of concrete mixtures from the stage III has been conducted, which helped to choose the optimum mix proportions of the designed High Strength Concrete.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Konieczna (FCE) Katarzyna Konieczna,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Kształtowanie wysokiej wytrzymałości betonów do budynków wysokich
Supervisor
Wioletta Jackiewicz-Rek (FCE/ICE) Wioletta Jackiewicz-Rek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4308
Reviewers
Paweł Łukowski (FCE/ICE) Paweł Łukowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wioletta Jackiewicz-Rek (FCE/ICE) Wioletta Jackiewicz-Rek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
beton wysokiej wytrzymałości, BWW, projektowanie mieszanki betonowej, budynki wysokie
Keywords in English
High Strength Concrete, HSC, concrete mixture design, high – rise buildings
Abstract in Polish
Betony wysokiej wytrzymałości zaliczane są do grupy betonów wysokowartościowych. Dzięki swoim specjalnym właściwościom, takim jak: wysoka wczesna i normowa wytrzymałość na ściskanie, duża trwałość oraz dobra urabialność mieszanki betonowej wraz z wydłużonym czasem utrzymania konsystencji, betony te znajdują coraz szersze zastosowanie w konstruowaniu obiektów budownictwa wysokiego. Celem pracy było zaprojektowanie betonu wysokowytrzymałego spełniającego wymagania klasy wytrzymałości na ściskanie C70/85, przeznaczonego do budowy budynków wysokich. Ze względu na brak regulacji normowych w dziedzinie projektowania BWW, komponowanie składu odbywało się w sposób doświadczalny. Proces projektowania podzielono na trzy etapy. Każdy z nich obejmował ustalenie eksperymentalnych składów betonu, oznaczenie właściwości reologicznych wykonanych mieszanek betonowych, a następnie zbadanie wytrzymałości na ściskanie uzyskanych betonów i analizę otrzymanych wyników. W pierwszym etapie opracowane zostały wstępne składy z udziałem popiołu lotnego krzemionkowego oraz superplastyfikatora. Etap drugi obejmował optymalizację pierwotnych składów pod kątem ilości i rodzaju stosowanego cementu oraz domieszek zmniejszających ilość wody zarobowej. W etapie ostatnim wprowadzono modyfikacje w zakresie stosu okruchowego betonów, użytych domieszek oraz zastosowania dodatku włókien polipropylenowych. Dodatkowo przeprowadzono analizę opłacalności produkcji mieszanek uzyskanych w etapie trzecim, co wraz z interpretacją badań wytrzymałościowych stanowiło podstawę do wyboru optymalnego składu BWW projektowanego na klasę wytrzymałości na ściskanie C70/85.
File
  • File: 1
    praca inż-konieczna katarzyna-251857.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10922

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT838d260aa37b4e218ee8e484b14a16ae/
URN
urn:pw-repo:WUT838d260aa37b4e218ee8e484b14a16ae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page