Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The examination of ceramic antennas' parameters

Andrzej Henryk Skwarecki

Abstract

Present engineering thesis was dedicated to studying ceramic antenna parameters and the accuracy of data in producent’s the datasheet. For miniature ceramic antennas it has been designed and made matching circuit and matching mounting on PCBs. A special measurement site has been made in an anechoic chamber. As a result of the measurement the influence of field current, quarterwave tuner, current feedback or antenna matching on the individual characteristics has been demonstrated. Conclusions from the conducted research can be used as a hint for the design and implementation of systems that use ceramic antennas.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Henryk Skwarecki (FEIT) Andrzej Henryk Skwarecki,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Badanie parametrów anten ceramicznych
Supervisor
Paweł Bajurko (FEIT/IRMT) Paweł Bajurko,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Bajurko (FEIT/IRMT) Paweł Bajurko,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Bartłomiej Wacław Salski (FEIT/IRMT) Bartłomiej Wacław Salski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Anteny ceramiczne, parametry anten, pomiary anten
Keywords in English
Ceramic antennas, parameters of antennas, measurements of antenna
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa inżynierska poświęcona jest badaniu parametrów anten ceramicznych oraz weryfikacji danych zawartych w notach katalogowych producentów. Dla miniaturowych anten ceramicznych zaprojektowano i wykonano odpowiednie układy dopasowujące oraz układy montażowe na płytkach PCB. W komorze bezechowej zrealizowano specjalne stanowisko pomiarowe umożliwiające wykonanie badań anten we współrzędnych sferycznych. W wyniku przeprowadzonych pomiarów zademonstrowano wpływ m.in. prądów wzbudzonych, stroików ćwierćfalowych, sprzężeń oraz dopasowania na poszczególne charakterystyki kierunkowe. Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych badań mogą posłużyć za drogowskaz przy projektowaniu i wykonywaniu układów wykorzystujących anteny ceramiczne.
File
  • File: 1
    Andrzej Skwarecki Praca Dyplomowa Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14119

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8369ea342d97467cb12b119f478e6260/
URN
urn:pw-repo:WUT8369ea342d97467cb12b119f478e6260

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page