Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Interactive tourist map of the Sandomierz Upland

Justyna Anna Stępień

Abstract

This thesis is a description of the process of creating an interactive tourist map of the Sandomierz Upland. The map is interactive, it is dedicated to the ArcReader browser and was developed using the ArcGIS program, based on data from BDOT10k. Three scale ranges were adopted for displaying it 1: 15000 - 1: 35000, 1: 35000 - 1: 75000, 1: 75000 - 1: 200000. At the beginning of the thesis the characteristic of the developed area is approximated in terms of nature and physiogeographical. Also selected monuments and the most interesting tourist attractions have been described. Next, the cartographic methodology used was presented, and also information about the concept of the map. The next part of the thesis describes the process of project implementation using the ArcMap program, including the selection of source data, the process of generalization and symbolization, and also the method of publication of the map in the ArcReader browser is approximated. The final result is an interactive map in the form of a pmf map project that can be used by anyone interested in this region, in particular by tourists.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Anna Stępień (FGC) Justyna Anna Stępień,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Interaktywna mapa turystyczna Wyżyny Sandomierskiej
Supervisor
Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Paweł J. Kowalski (FGC/DC) Paweł J. Kowalski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
mapa interaktywna, mapa turystyczna, Wyżyna Sandomierska, ArcGIS
Keywords in English
interactive map, tourist map, Sandomierz Upland, ArcGIS
Abstract in Polish
Niniejsza praca jest opisem procesu tworzenia interaktywnej mapy turystycznej Wyżyny Sandomierskiej. Mapa ma postać interaktywną, jest dedykowana przeglądarce ArcReader i została opracowana przy użyciu programu ArcGIS na podstawie danych z BDOT10k. Przyjęto trzy zakresy skalowe jej wyświetlania 1:15000 – 1:35000, 1:35000 – 1:75000, 1:75000 – 1:200000. Na początku pracy zostaje przybliżona charakterystyka opracowanego obszaru pod względem przyrodniczym i fizycznogeograficznym. Opisano również wybrane zabytki oraz najciekawsze atrakcje turystyczne. Następnie przedstawiono zastosowaną metodykę kartograficzną, a także zawarto informacje dotyczące koncepcji mapy. W dalszej części pracy opisano proces realizacji projektu przy wykorzystaniu programu ArcMap, w tym selekcję danych źródłowych, proces generalizacji i symbolizacji, a także przybliżono sposób publikacji mapy w przeglądarce ArcReader. Efektem końcowym jest interaktywna mapa w postaci projektu mapowego pmf, która może być użytkowana przez wszystkich zainteresowanych tym regionem, a w szczególności przez turystów.
File
  • File: 1
    Stępień_Justyna_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28514

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT833f24ef203741199f3be8b909d1d393/
URN
urn:pw-repo:WUT833f24ef203741199f3be8b909d1d393

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page