Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of an IT system supporting task management in a project

Weronika Nurzyńska

Abstract

The goal of this bachelors paper is to develop a solution, which will improve the management of tasks and ongoing projects for an IT company. Mentioned goal is met, by preparing a design of a task-management IT system. This paper consists of ten chapters. First part focuses on introducing the topic and analysing how it is described in literature, which main topics of interest are project management, and IT system design. Next topic is the enterprise analysis. Company’s organizational structure, environment and business processes are presented, as well as the task management process which has to be improved. Next step is to define the requirements for the system and specify use cases. An analysis of available methods is made, which concludes with picking the best one. Further chapters focus on technical aspects of the solution. System architecture is presented and described in detail. Furthermore user interfaces design is shown, as well as the flow of data between system parts. Next a plan of deploying and testing the application is discussed. Finally an economic analysis of the created system is presented, showing the price of developing the application and benefits which come with its deployment. The final chapter sums everything up and proves that designing and deploying the application will shorten the time, which employees have to spend on task management activities while simultaneously improving the quality of services offered by the company.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Weronika Nurzyńska (FoM) Weronika Nurzyńska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagający zarządzanie zadaniami w projekcie
Supervisor
Sylwester Pięta (FoM/CMS) Sylwester Pięta,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwester Pięta (FoM/CMS) Sylwester Pięta,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Artur Gąsiorkiewicz (FoM/CMP) Artur Gąsiorkiewicz,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
system informatyczny, zarządzanie projektami
Abstract in Polish
Celem przedmiotowej pracy dyplomowej inżynierskiej było stworzenie rozwiązania dla przedsiębiorstwa w branży IT, które usprawniłoby zarządzanie zadaniami w prowadzonych w firmie projektach. Cel ten został osiągnięty poprzez zaprojektowanie systemu informatycznego. Praca dyplomowa składa się z dziesięciu rozdziałów. Pierwsza część pracy to wprowadzenie do tematu oraz analiza literaturowa, która głównie skupia się na wiedzy dotyczącej zarządzania projektami i projektowania rozwiązań informatycznych. Następnie została przeprowadzona analiza przedsiębiorstwa. Przedstawiono strukturę organizacji, jej środowisko oraz zachodzące w niej procesy biznesowe. Szerzej omówiono proces, który wymaga usprawnienia. W następnym kroku określono wszystkie wymagania systemu wraz z przypadkami użycia. Przeprowadzono analizę dostępnych metod rozwiązania problemu i wybrano najlepszą z nich. Kolejne rozdziały przedstawiają techniczne rozwiązanie problemu. Przedstawiono architekturę sytemu i po kolei omówiono każdą jej część. Ukazano również projekty interfejsów aplikacji oraz schemat przepływu danych. Następnie przedstawiono projekt wdrożenia i przetestowania aplikacji. Ostatnia część pracy przedstawia analizę ekonomiczną stworzonego systemu. Wyceniono koszt wdrożenia aplikacji oraz korzyści z tego tytułu. Ostatni rozdział to podsumowanie projektu wdrożenia systemu. Udowodniono, że zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji skróci czas pracy pracowników poświęcony na proces zarządzania zadaniami, oraz poprawi jakość usług oferowanych przez przedsiębiorstwo.
File
  • File: 1
    Nurzynska_Weronika_PDI.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 21829

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT833b51adcc0d4ba58737589766aa51ed/
URN
urn:pw-repo:WUT833b51adcc0d4ba58737589766aa51ed

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page