Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Survey of motorcycle driving simulator constructions and their possible applications

Justyna Małgorzata Bednarek

Abstract

The B.Sc. thesis regards of motorcycle driving simulators. Definitions, general description of motorcycle driving simulator and statistics regarding safety of motorcyclists have been submitted in the first chapter. The second chapter defines aim of thesis directly connected to its subject and a range of questions under discussion. In the third chapter there has been elaborated a functional structure of motorcycle driving simulator. There has been explained a principal problem regarding a simulation of longitudinal and lateral acceleration in the simulator. Additionally, there has been presented a functional scheme of the motorcycle driving simulator. The classification and presentation of motorcycle driving simulators is included in the fourth chapter. The author describes simulators available on the market selected. They are divided into two categories. The fifth chapter characterizes national trials of creating motorcycle driving simulator. The prime emphasis has been put on two constructions elaborated in Poland, designed for safe driving lessons on one wheel. The perspectives of development of motorcycle driving simulators have been included in the sixth chapter. There have been discussed the questions enabling and indisposing its expansion and application. The seventh chapter contains tabular summary of analysed simulators. There has been also executed a division into categories as well as presentation of main elements of general functional structure of the simulator. In the eighth (and last one) chapter there have been presented final conclusions based on the entire content referring to its aim and a range.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Małgorzata Bednarek (FT) Justyna Małgorzata Bednarek,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych oraz możliwych zastosowań symulatorów jazdy motocyklem
Supervisor
Zbigniew Lozia (FT/DVMO) Zbigniew Lozia,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Zdanowicz (FT/DVMO) Piotr Zdanowicz,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Zbigniew Lozia (FT/DVMO) Zbigniew Lozia,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
symulacja, symulator, motocykl, przyspieszenie wzdłużne, przyspieszenie poprzeczne, wirtualna rzeczywistość.
Keywords in English
simulation, simulator, motorcycle, longitudinal acceleration, lateral acceleration, virtual reality.
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy symulatorów jazdy motocyklem. Definicje, ogólny opis symulatora jazdy motocyklem oraz dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa motocyklistów zostały przedłożone w rozdziale pierwszym. Rozdział drugi przedstawia cel pracy bezpośrednio odnoszący się do jej tematu oraz zakres omawianych w niej zagadnień. W rozdziale trzecim omówiona została struktura funkcjonalna symulatora ruchu pojazdu. Wyjaśniono główny problem dotyczący odwzorowania przyspieszeń wzdłużnych oraz bocznych w symulatorze jazdy motocyklem. Zaprezentowano schemat funkcjonalny tego typu symulatora. Klasyfikacja i prezentacja symulatorów jazdy motocyklem zawarta w rozdziale czwartym opisuje wybrane przez autorkę pracy symulatory dostępne na rynku oraz dokonuje ich podziału na dwie kategorie. Rozdział piąty przedstawia krajowe próby budowy symulatorów jazdy motocyklem. Skupiono się przede wszystkim na dwóch konstrukcjach wykonanych w Polsce, przeznaczonych do bezpiecznej nauki jazdy na jednym kole. Perspektywy rozwoju symulatorów jazdy motocyklem zawarto w rozdziale szóstym. Omówiono zagadnienia umożliwiające oraz uniemożliwiające ich rozbudowę oraz zastosowanie. Rozdział siódmy zawiera zestawienie tabelaryczne analizowanych symulatorów. Dokonany został podział na kategorie oraz zaprezentowano główne elementy ogólnej struktury symulatora. W rozdziale ósmym (ostatnim) opisano wnioski końcowe płynące z całości tekstu pracy, nawiązujące do jej celu oraz zakresu.
File
  • File: 1
    266716_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31321

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT82c4ba2931774332ad47d7c4a85a4a67/
URN
urn:pw-repo:WUT82c4ba2931774332ad47d7c4a85a4a67

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page