Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

COMPARISON OF THE PREDICTION METHODS OF DETERMINING THE THERMAL RESISTANCE OF FOULING IN HEAT EXCHANGERS

Paula Kostrzębska

Abstract

ABSTRACT: The subject of the thesis is the analysis of three prediction methods for determining the thermal resistance of fouling in the heat exchangers. (Panchal Model, Ebert-Panchal Model, Polley Model) Presented models are similar algorithms with different parameters. The scope of work includes: 1) modelling of the heat exchangersselected from a network using HTRI Xchanger Suite application 2) processing and preparation of data collected from crude distillation unit (CDU), 3) calculationsof a parameter R_f for selected heat exchangers using three different methods for determining the thermal resistance of deposits, 4) qualitative comparison and to quantify the results of calculation of the parameter R_f. The aim of the thesis was achieved using data collected from distributed control system of Crude oil distillation unit, located in Plock refinery and petrochemical company PKN ORLEN S.A.. Comparison of commonly available methods for determining the thermal resistance of the deposits in shell-and-tube heat exchangers allows to choose the appropriate method, which will enable to obtain optimal cleaning schedule for heat exchangers in a heat exchanger network in order to reduce the loss of recovered heat, which lead to lower energy consumption and lower consumption of fuel burned in CDU plant.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paula Kostrzębska (FCEMP) Paula Kostrzębska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Porównanie metod predykcyjnych wyznaczania oporu cieplnego osadów w wymiennikach ciepła
Supervisor
Marian Trafczyński (FCEMP/IMEn) Marian Trafczyński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof J. Wołosz (FCEMP/IMEn) Krzysztof J. Wołosz,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Marian Trafczyński (FCEMP/IMEn) Marian Trafczyński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
metody predykcyjne wyznaczania oporu cieplnego osadów, opór cieplny osadów, osady w wymiennikach ciepła, płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła, regeneracja ciepła.
Keywords in English
methods of determining of the thermal resistance of deposits, thermal resistance of deposits, fouling in heat exchanger, shell-and-tube heat exchanger, heat recovery.
Abstract in Polish
STRESZCZENIE: Tematem pracy dyplomowej jest analiza trzech metod predykcyjnych wyznaczania oporu cieplnego osadów w wymiennikach ciepła (Model Panchala, model Eberta – Panchala, model Polleya). Modele, które są zaprezentowane w pracy, są zbliżonymi do siebie algorytmami o zróżnicowanych parametrach. Poszczególne etapy pracy zawierają: 1) opracowanie danych zaczerpniętych z instalacji DRW, 2) wykonanie rachunków parametru R_f stosując wybrane metody predykcyjne wyznaczania oporu cieplnego osadów, 3) podsumowanie uzyskanych wyników. Dzięki otrzymanym wynikom będzie można ocenić, czy metody są dokładne i przydatne dla komponowania harmonogramu czyszczenia sieci wymienników ciepła. Odpowiednio ułożony harmonogram przyczynia się do mniejszych strat w regeneracji ciepła oraz niższych kosztów eksploatacyjnych. Koncepcja pracy została wykonana dzięki otrzymanym danym eksploatacyjnym z instalacji Destylacji Rurowo–Wieżowej (DRW), która mieści się na terytorium zakładu PKN ORLEN S.A w Płocku, zajmującego się przemysłem petrochemiczno-rafineryjnym.
File
  • File: 1
    253688_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8169

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT82c15fad946b4e8fbedeb6a8ac231037/
URN
urn:pw-repo:WUT82c15fad946b4e8fbedeb6a8ac231037

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page