Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Continued fractions

Adrianna Safaryn

Abstract

The topic of my diploma thesis is continued fractions. The main purpose is to show the most important definitions, theorems and examples of continued fractions and their applications. My thesis contains three chapters. In the first chapter we can find an introduction to continued fractions and their types. In the second we focus on Pell's equation. The last one shows draft proof, that pi is an irrational number and two other applications of continued fractions, which lie on the borderline between mathematics and everyday life.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Adrianna Safaryn (FMIS) Adrianna Safaryn,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Ułamki łańcuchowe
Supervisor
Wojciech Domitrz (FMIS/DAST) Wojciech Domitrz,, Department of Analysis and Sigularity Theory (FMIS/DAST)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Michał Zwierzyński (FMIS) Michał Zwierzyński,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of Analysis and Sigularity Theory (FMIS/DAST)
Study subject / specialization
, Matematyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Zwierzyński (FMIS) Michał Zwierzyński,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Naroski (FMIS/DAC) Paweł Naroski,, Department of Algebra and Combinatorics (FMIS/DAC)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
skończone ułamki łańcuchowe, nieskończone ułamki łańcuchowe, okresowe ułamki łańcuchowe, równanie Pella
Keywords in English
continued fractions, infinite continued fractions, periodic continued fractions, Pell's equation
Abstract in Polish
Tematem pracy są ułamki łańcuchowe. Celem jest przedstawienie najważniejszych definicji, twierdzeń oraz przykładów ułamków łańcuchowych, jak również ich zastosowań. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich znajdziemy wprowadzenie do ułamków łańcuchowych oraz ich typy. W drugim skupimy się na równaniu Pella, natomiast w trzecim przedstawimy szkic dowodu niewymierności liczby pi bazujący na dowodzie Lamberta oraz dwa zastosowania ułamków łańcuchowych z pogranicza matematyki i życia codziennego.
File
  • File: 1
    licencjat_ulamki_lancuchowe_AS_1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 25176

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT82a9c26a75d54038a3330687316212cd/
URN
urn:pw-repo:WUT82a9c26a75d54038a3330687316212cd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page