Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Osada Burego Misia in Będkowska Valley

Nikodem Michał Słomczyński

Abstract

The subject of the master’s thesis is the Osada Burego Misia in the Będkowska Valley in the Kraków-Częstochowa Upland, ie houses and farms where handicaed members of the Burego Misia Community and their carers would live and work. In the theoretical part, a description of the Wspólnota Burego Misia community and its history were included. The existing Osada Burego Misia, which is located in Kashubia, in the village of Wętfie, has been analyzed. Its spatial organisation was considered, including the urbanism of the whole group of buildings, and a detailed analysis of the main residential house. The topic of the importance of architectural form in creation of the living space of people with disabilities has been considered and the process of building a community house was also presented. The project assumptions, conditioned by the needs of the Community, were compared with the Oskar Hansen Concept of Open Form. The concept for the development of the architectural composition of the projec was proposed. The process of choosing the location of the project was presented and the plot was analyzed in the context of spatial conditions. In the second part, a description of the spatial and functional development plan with a list of building area as well as a description of infrastructural solutions were submitted. It also presents a description of the architectural design of the facility including a description of the project’s idea and author’s solutions, a description of functional and spatial solutions as well as construction and construction and installation solutions, in the field of fire protection along with a juxtaposition of usable spaces and the function of rooms.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Nikodem Michał Słomczyński (FA) Nikodem Michał Słomczyński,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Osada Burego Misia w Dolinie Będkowskiej
Supervisor
Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1896/L
Reviewers
Jan Mazur (FA/DAUD) Jan Mazur,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Osada, Burego Misia Dolina Będkowska niepełnosprawni umysłowo gospodarstwo dom konstrukcja szkieletowa, drewno
Keywords in English
Osada Burego Misia Valley Będkowska disabled handicapped disabilities, hause wood skeleton structures
Abstract in Polish
Tematem pracy magisterskiej jest projekt Osady Burego Misia w Dolinie Będkowskiej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, czyli domów i gospodarstwa, na którym mieliby mieszkać i pracować niepełnosprawni członkowie Wspólnoty Burego Misia wraz z opiekunami. W części teoretycznej został zawarty opis Wspólnoty, oraz jej historia. Poddana analizie została istniejąca Osada Burego Misia, położona na Kaszubach, we wsi Wętfie. Rozważono jej układ przestrzenny, w tym układ urbanistyczny całej grupy budynków, oraz szczegółową analizę głównego domu mieszkalnego. Podjęty został temat znaczenia formy architektonicznej w tworzeniu przestrzeni życia osób z niepełnosprawnością. Przedstawiony został także proces budowania wspólnotowego domu. Założenia projektowe, uwarunkowane potrzebami Wspólnoty zostały zestawione z Koncepcją Formy Otwartej Oskara Hansena i zaproponowała została koncepcja rozwoju kompozycji architektonicznej, projektowanej Osady. Przedstawiony został proces wyboru lokalizacji projektu i poddana analizie została działka w kontekście uwarunkowań przestrzennych. W drugiej części pzedstawiono opis projektu zagospodarowania przestrzennego i funkcjonalnego wraz z zestawieniem powierzchni zabudowy jak również opis rozwiązań infrastrukturalnych. Przedstawiono również opis projektu architektonicznego obiektu obejmującego opis idei projektu i rozwiązań autorskich, opis rozwiązań funkcjonalno przestrzennych oraz konstrukcyjno – budowlanych oraz instalacyjnych, w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z zestawieniem powierzchni użytkowych i funkcji pomieszczeń.
File
  • File: 1
    288679_inż_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33057

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT829d4ceb42f1430ba883284b62ee0044/
URN
urn:pw-repo:WUT829d4ceb42f1430ba883284b62ee0044

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page