Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project to increase productivity in company Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych "ZURAD" Sp. z o.o

Patrycja Kowalczyk

Abstract

Produkcja jest podstawową częścią działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, przystosowującą zasoby i siły przyrody do potrzeb człowieka. Współczesne uwarunkowania rynkowe zmuszają przedsiębiorstwa do rozważania procesu produkcji jako zmiennej zależnej od możliwości powodzenia rynkowego i ekonomicznego uzasadnienia rozmiarów, struktury, sposobów produkcji i sprzedaży. W związku ze stale rosnącym popytem na wytwarzane wyroby przez Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o.o. celem mojej pracy jest opracowanie rozwiązania, które umożliwi Spółce zwiększenie produktywności poprzez zaproponowanie zmian w charakterze struktury produkcyjnej. Zmiany te obejmują wprowadzenie częściowej rytmiczności produkcji dla wybranej grupy wyrobów. Dzięki temu zakład będzie mógł jeszcze szybciej i efektywniej odpowiadać na zapotrzebowanie nawet najbardziej wymagających klientów. Zaproponowane zamiany w pierwszej kolejności przyczynią się do wzrostu wolumenu produkcji wyrobów, które już teraz wytwarzane są w zakładzie oraz trafiają głównie do sfery budżetowej i innych zakładów o podobnym charakterze działalności. Możliwość realizacji rozpatrywanego zadania uzależniona jest od wielu czynników. Do najważniejszych można zaliczyć: ograniczenia (czasowe, kosztowe), czynniki polityczno-prawne oraz wymagania stawiane przez odbiorców wytwarzanych wyrobów, które są bardzo wysokie. W osiągnięciu zdefiniowanego celu ma pomóc współpraca z przedsiębiorstwem, dla którego opracowywane będą rozwiązania. Praca dyplomowa została wykonana pod kierunkiem dr inż. Krystyny Lamparskiej-Jasińskiej, a jej autorem jest studentka kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Kowalczyk (FoM) Patrycja Kowalczyk,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt zwiększenia produkcji w Zakładzie Urządzeń Radiolokacyjnych "ZURAD" Sp. Z o. o
Supervisor
Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/IMD) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Innovation Management Department (FoM/IMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/IMD) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Kubik (FoM/IMD) Tadeusz Kubik,, Innovation Management Department (FoM/IMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
produkcja, produktywność, rytmiczność
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Kowalczyk_Patrycja_251138.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12296

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8296d9e6dde7424583370f54262383d7/
URN
urn:pw-repo:WUT8296d9e6dde7424583370f54262383d7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page