Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Speed limit and build-up beginning and ending sign recognition

Miłosz Krzysztof Gałązka

Abstract

The purpose of presented thesis was to create a system for autonomous motor vehicle which can find and recognize speed limit signs as well as begining and ending of build-up areas signs. The application was created in Visual Studio 2017, in C++ programming language and it works in Windows’s Console. Some open sources libraries were used, namely OpenCV, which supports pictures processing and analyzing and OCR, which recognizes text chars based on neural network. The application shows current value of speed limit in console’s lines and also an information wheather the motor vehicle is in or out the build-up area. The trigger to write this thesis was increasing popularity of autonomic vehicles in which those kind systems are required.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Miłosz Krzysztof Gałązka (FACME) Miłosz Krzysztof Gałązka,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Rozpoznawanie znaków ograniczających prędkość oraz początku i końca terenu zabudowanego
Supervisor
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Adam Gałęzia (FACME/IV) Adam Gałęzia,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-04-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2096
Reviewers
Jacek Dybała (FACME/IV) Jacek Dybała,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Adam Gałęzia (FACME/IV) Adam Gałęzia,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
przetwarzanie i analiza obrazów, rozpoznawanie znaków drogowych, ograniczenie prędkości, teren zabudowany
Keywords in English
image processing and analysis, traffic sign recognition, speed limit, city area
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było stworzenie oprogramowania dla pojazdu samochodowego, które potrafi zidentyfikować w sygnale wizyjnym i rozpoznać znaki ograniczenia prędkości oraz znaki początku i końca terenu zabudowanego. Aplikacja została napisana w programie Visual Studio 2017, w języku C++ i działa w trybie konsolowym. Przy tworzeniu aplikacji wykorzystano ogólnodostępną bibliotekę OpenCV, która wspiera przetwarzanie i analizę obrazów, oraz bibliotekę OCR, która z wykorzystaniem sieci neuronowych rozpoznaje znaki tekstowe na obrazie. Aplikacja informuje użytkownika w kolejnej linii konsoli, o wartości ograniczenia prędkości, a także o tym, czy pojazd znajduje się w czy poza terenem zabudowanym. Główną motywacją do napisania tej pracy jest wzrost popularności samochodów autonomicznych, w których systemy rozpoznawania ograniczeń prędkości są niezbędne.
File
  • File: 1
    MGalazka_PracaInz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30769

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8273174098234862bbce27d198ef2ddc/
URN
urn:pw-repo:WUT8273174098234862bbce27d198ef2ddc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page