Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of vav for small packages transportation purposes

Xavier Camps Mullarach

Abstract

The objective of the project is to design the first prototype of a UAV capable of transporting small packages of medical aid. There are already UAV transporting medical aid in the market, which are usually fixed wing UAV with high range and speed. However, Fixed wing UAV need large take-off and landing distances, which prevent the aid to reach areas with limited landing space. Another disadvantage of the fixed wing UAV is that the accuracy of delivery is complicated to reach, due to the fact that, it depends on external factors like the ground material and conditions. In the case of the UAV being designed, a rotorcraft UAV is selected due to the fact that it is capable of vertical landing and take-off, which improves landing accuracy and access to remote areas without space for a fixed wing UAV to land. After research of first aid kits on the market was made, the maximum payload weight was set to 1 kg, and the maximum take-off weight to 3 kg. The range of the quadcopter being designed is expected to be large enough so that an operator cannot see the quadcopter from the ground. Therefore, a FPV camera needs to be attached to the quadcopter in order to allow quadcopter control from large distances. The maximum range of the quadcopter will be set after calculations. All mechanical components are designed using Solidworks CAD software. The electrical components are selected from real manufacturers currently in the market.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Xavier Camps Mullarach (FPAE) Xavier Camps Mullarach,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt UAV do transportu małych paczek
Supervisor
Witold Rządkowski (FPAE/IAAM) Witold Rządkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
65 + zał.
Internal identifier
MEL; PD-5002
Reviewers
Witold Rządkowski (FPAE/IAAM) Witold Rządkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Quadkopter, pierwsza pomoc, UAV, CAD, Rotorcraft, CNC, produkcja dodatków.
Keywords in English
Quadcopter, First aid, UAV, CAD, Rotorcraft, CNC, Additive manufacturing.
Abstract in Polish
Celem projektu jest zaprojektowanie pierwszego prototypu UAV zdolnego do transportu małych pakietów pomocy medycznej. Na rynku istnieją już i są używane do transportu lekarstw pojazdy UAV, które mają zazwyczaj skrzydła o stałej długości oraz duży zasięg i prędkość. Jednakże, UAV o stałej długości skrzydła, potrzebuje dużych przestrzeni podczas startów i lądowań, które uniemożliwiają dotarcie do obszarów z ograniczonym miejscem do lądowania. Inną wadą tych UAV jest to, że trudno osiąnąć dużą dokładność dostarczania paczki ze względu na czynniki zewnętrzne takie jak materiał podłoża czy warunki pogodowe. W przypadku projektowanego UAV, wybrano UAV typu wiropłat ze względu na możliwość pionowego startu i lądowania, co poprawia dokładność lądowania oraz umożliwia dostęp do odległych obszarów bez przestrzeni do lądowania, w przeciwieństwie do UAV ze stałej długości skrzydłem. Po przeglądzie zestawów pierwszej pomocy dostępnych na rynku, maksymalna waga ładunku została ustalona na 1 kg, a maksymalna masa startowa do 3 kg. Spodziewany zasięg projektowanego quadrokoptera będzie na tyle duży, że operator nie będzie mógł go zobaczyć z ziemi. Z tego względu, UAV musi zostać wyposażony w kamerę FPV w celu umożliwienia sterowania quadrokopterem na dużych dystansach. Maksymalny zasięg quadrokoptera zostanie wyznaczony w sposób analityczny. Wszystkie elementy mechaniczne zostały zaprojektowane przy użyciu oprogramowania Solidworks CAD. Części elektryczne zostały wybrane na podstawie ofert producentów obecnie dostępnych na rynku.
File
  • File: 1
    Xavier_Camps_Mullarach_Thesis_v4.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31406

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8270a57577154e24a1daf9e2a6ff3ec9/
URN
urn:pw-repo:WUT8270a57577154e24a1daf9e2a6ff3ec9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page