Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a marketing campaign for an online store using the PMI methodology

Maciej Dawid Glibowski

Abstract

Genesis of creating a thesis is the result of completed internship and a gained knowledge of the MARO company and the identification of the problem, which is the lack of decisive marketing activities as well as low brand recognition on the local and national markets. The aim of the thesis is to promote the brand of the bedding manufacturer and online store by developing a marketing campaign. The thesis consists of an introduction, five chapters and a summary. The e-commerce market in Poland is still developing, with more and more users of the network every day. Market research companies indicate that the value of e-commerce in Poland will increase significantly in the coming years. The first chapter contains concepts and information related to the topic of work. Concepts related to marketing and e-commerce were defined, followed by a historical outline of the development of the Internet and how the development of the Internet network in the world was shaped. The aspect of the importance of the Internet as a channel were also underlined, which is dynamically developing all over the world, in particular in the area of enterprise development, and also the tools that are used by this channel in the promotion process. The second chapter explaing the definitione of the marketing campaign, its types and what should be done during planning marketing activities for an online store. The next chapter lists the basics of project management and the most popular project management methodologies such as SCRUM, PRINCE2, TenStep and PMI. The fourth chapter presents the project of the marketing campaign for the company's online store using the components of the PMI methodology. It consists of carrying out the indicated activities according to the schedule and collecting data about customers of the online store.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Maciej Dawid Glibowski (FoM) Maciej Dawid Glibowski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt kampanii marketingowej dla sklepu internetowego z wykorzystaniem metodyki PMI
Supervisor
Małgorzata Waszkiewicz (FoM/CMS) Małgorzata Waszkiewicz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Waszkiewicz (FoM/CMS) Małgorzata Waszkiewicz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Jolanta Jurczak (FoM/CIE) Jolanta Jurczak,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
projekt kampanii marketingowej, zarządzanie projektami, e-commerce, PMI, branża tekstylna
Keywords in English
marketing campaign project, project management, e-commerce, PMI, textile industry
Abstract in Polish
Idea powstania pracy dyplomowej jest wynikiem odbytych praktyk i bliższego poznania przedsiębiorstwa produkcyjno – handlowego MARO i identyfikacja problemu, jakim jest brak podejmowania zdecydowanych działań marketingowych jak również mała rozpoznawalność marki na rynku lokalnym jak i ogólnokrajowym. Celem pracy dyplomowej jest wzrost przychodów sklepu internetowego oraz zwiększenie popularności marki wśród określonej grupy docelowej dzięki poznaniu ich potrzeb, określeniu zainteresowań i intencji zakupowych poprzez opracowanie kampanii marketingowej zgodnie z metodyką PMI. Praca dyplomowa składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz podsumowania. Rozdział pierwszy zawiera pojęcia oraz informacje związane z tematyką pracy. Zdefiniowano pojęcia związane z marketingiem oraz handlem internetowym, następnie wskazano zarys historyczny rozwoju Internetu oraz pokazano, jak kształtował się rozwój sieci internetowej na świecie. Podkreślony został również aspekt znaczenia Internetu jako kanału, który prężnie rozwija się na całym świecie, w szczególności w obszarze rozwoju przedsiębiorstw, a ponadto narzędzi, jakie są wykorzystywane przez ten kanał w procesie promocji. W rozdziale drugim omówiono pojęcie kampanii marketingowej, jej rodzaje i co należy zrobić planując działania marketingowe dla sklepu internetowego. W kolejnym rozdziale wymienione zostały podstawy zarządzania projektami oraz najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami takie, jak SCRUM, PRINCE2, TenStep oraz PMI. W czwartym rozdziale przedstawiony został projekt kampanii marketingowej dla sklepu internetowego firmy z wykorzystaniem składowych metodyki PMI. Polega on na przeprowadzeniu wskazanych czynności zgodnie z harmonogramem i zebraniu danych o klientach sklepu internetowego. Finalnie znajdziemy podsumowanie oraz korzyści wynikające z przeprowadzenia kampanii.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Glibowski_Maciej_286022.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29631

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT82415c264b03416792a45b3a9fe1eac8/
URN
urn:pw-repo:WUT82415c264b03416792a45b3a9fe1eac8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page