Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Support for project management process using cloud computing

Katarzyna Karabowicz

Abstract

The subject of this thesis is to design and deliver system that would support companies in project management process and to find the best approach for implementation depending on company’s size. One part of the paper is analysis of existing tools, technologies and cloud platform suppliers. System consists of relational database and integrated web application which implements algorithms for supporting project management process. Each element is hosted both on local environment and virtual machines on Microsoft Azure platform, database on MS SQL Server and Azure SQL Database and web app on Azure App Service. System was delivered in three implementation approaches. Each of them was tested and time compute of each operation was compared. The final stage of work was drawing conclusions from analysis of test results and a summary of delivered system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Karabowicz (FEIT) Katarzyna Karabowicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wspomaganie w zarządzaniu projektami przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej
Supervisor
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Tomaszewicz (FEIT) Paweł Tomaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja internetowa, relacyjna baza danych, Microsoft Azure, maszyny wirtualne
Keywords in English
web application, relational database, Microsoft Azure, virtual machines
Abstract in Polish
Tematem pracy inżynierskiej jest dostarczenie narzędzia teleinformatycznego wspomagającego proces zarządzania projektami oraz dobranie optymalnego podejścia implementacyjnego w zależności od wielkości firmy. Na pracę składała się analiza funkcjonalna istniejących rozwiązań oraz techniczna dostępnych technologii i platform chmurowych. System zbudowany został z relacyjnej bazy danych oraz zintegrowanej z nią aplikacji internetowej, na której zaimplementowane zostały algorytmy nakierowane na wspomaganie w procesie zarządzania projektami. Poszczególne elementy hostowane są na zasobach lokalnych firmy oraz maszynach wirtualnych platformy Microsoft Azure, w tym wypadku baza danych na MS SQL Server i Azure SQL Database, natomiast aplikacja na Azure App Service. Narzędzie zostało zaprojektowane w trzech wersjach implementacyjnych. Przeprowadzone zostały testy wydajnościowe każdej z nich porównujące czasy wykonania poszczególnych operacji. Następnie na podstawie analizy wyników dostarczone zostały wnioski i odpowiedź na, zdefiniowane na początku pracy, pytanie.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska_Katarzyna_Karabowicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33317

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT82374c1ea5244395a20663d5a3048f5f/
URN
urn:pw-repo:WUT82374c1ea5244395a20663d5a3048f5f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page