Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The methodology of carrying out the ergonomic analysis of the human's upper limb hand grip

Maciej Sadurski

Abstract

The main purpose of this thesis was to propose a methodology for analysis of ergonomic work of the human's upper limb hand grip using surface electromyography and conducting experimental validation of the procedure on the example of three people surveyed. This methodology was divided into three stages: preliminary activities, preparatory procedure and experimental validation of procedure using the research on three subjects. The procedure requires an examination of the maximal voluntary contraction obtained in subjects involving selected muscles by performing the exercises proposed by the author. The results of the validation process were presented in the form of muscles activity graphs and collectively in the form of tables with the values of the maximal voluntary contraction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Sadurski (FT) Maciej Sadurski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Metodyka przeprowadzania analizy ergonomicznej pracy kończyny górnej człowieka realizującej chwyt dłonią
Supervisor
Krzysztof Fiok (FT/DTTD) Krzysztof Fiok,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Fiok (FT/DTTD) Krzysztof Fiok,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT) Iwona Grabarek (FT/DTTD) Iwona Grabarek,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
elektromiografia (EMG), metodyka, procedura, analiza, mięśnie, maksymalne napięcie mięśniowe (MVC)
Keywords in English
electromyography (EMG), methodology, procedure, analysis, muscles, maximal voluntary contraction
Abstract in Polish
Niniejsza praca miała na celu zaproponowanie metodyki przeprowadzania analizy ergonomicznej pracy kończyny górnej człowieka realizującej chwyt dłonią z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej oraz przeprowadzenie doświadczalnej walidacji procedury na przykładzie trzech osób badanych. Metodykę przeprowadzania analizy podzielono na trzy etapy: czynności wstępne, procedurę przygotowawczą oraz doświadczalną walidację procedury na przykładzie trzech osób badanych. Procedura przewiduje zbadanie maksymalnego napięcia mięśniowego (MVC) otrzymanego u osób badanych angażujących wybrane partie mięśni poprzez wykonanie zaproponowanych przez autora ćwiczeń. Wyniki walidacji procedury zostały przedstawione w postaci wykresów aktywności mięśniowej oraz zbiorczo w postaci tablic z wartościami maksymalnych napięć mięśniowych (MVC).
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Maciej Sadurski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10277

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT82231cd89db64d49b1f02768fb569f96/
URN
urn:pw-repo:WUT82231cd89db64d49b1f02768fb569f96

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page