Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of The Republic of Poland's integration with European Union on the polish law concerning the civil service

Aleksandra Pilipczuk

Abstract

This thesis shows the forming, operation and changes which occurred in the civil service in Poland after Poland's entry into European Union. The civil service plays a relevant role in state administration. It has been established in order to ensure the professionalism and impartiality of polish administration which has been icluded i.a. in the Constitution of the Republic of Poland. The civil service, by improving of the administration, protects public interest which guarantees i.a. its stability. Consequently, this leads to increasing the citizens' confidence to the state. Naturally, the confidence is an important factor it gives the sense of security and expresses the satisfaction with state activity.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Pilipczuk (FASS) Aleksandra Pilipczuk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wpływ integracji RP z UE na polskie prawo dotyczące służby cywilnej
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
służba cywilna, służba publiczna, ustawa, urzędnik służby cywilnej, swobodny przepływ pracowników
Keywords in English
civil service, public service, law, civil servant, free movement of workers
Abstract in Polish
Praca przedstawia kształtowanie się i działanie służby cywilnej w Polsce oraz zmiany, które zaszły po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Służba cywilna odgrywa bardzo istotną rolę w administracji państwowej. Została powołana w celu zapewnienia profesjonalizmu działania polskiej administracji oraz jej bezstronności, co zostało ujęte m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Służba cywilna, poprzez usprawnienie administracji zapewnia ochronę interesu publicznego, m.in. gwarantując jej stabilność. To z kolei prowadzi do zwiększenia zaufania obywateli do państwa. Jak wiadomo zaufanie jest rzeczą bardzo ważną, gdyż daje poczucie bezpieczeństwa oraz jest świadectwem zadowolenia z działania państwa.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka Aleksandra Pilipczuk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13216

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT82106e59f0554e3cb0b56bc23f3f12cc/
URN
urn:pw-repo:WUT82106e59f0554e3cb0b56bc23f3f12cc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page