Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

T.O.F.I.C. Extending IBM Rational Software Architect with UML Model Refinement and C# Code Generation

Przemysław Ołtarzewski

Abstract

C# code generation. This thesis presents the design and implementation of T.0.F.I.C. 1.0.6 — a tool extending IBM Rational Software Architect with C# modeling and code generation capabilities. The extension introduces two UML profiles encapsulating a set of stereotypes used for mapping class model elements to C# concepts. It facilitates C# code generation &om a refmed UML model and 0CL constraints. The IBM RSA environment is enhanced with a C# primitive types library, a new project wizard and a help system extension. T.0.F.I.C. is a set of plug-ins that constitute an Eclipse feature. The tool is deployed via an update site. A special branding plug-in provides information about the feature and its components. T.0.F.I.C. 1.0.6 is a working prototype. The paper includes T.O.F.I.C. requirements analysis based on evaluation of available software development tools. Extensibility mechanisms of IBM RSA and the Eclipse platform are described. This thesis covers T.0.F.I.C. architecture and demonstrates application of the tool on an example.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Ołtarzewski (FEIT/ICS) Przemysław Ołtarzewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
T.O.F.I.C. Specjalizacja modelu UML i generacja kodu C# z wykorzystaniem mechanizmów rozszerzania IBM Rational Software Architect
Supervisor
Anna Derezińska (FEIT/ICS) Anna Derezińska,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001033
Keywords in Polish
MDA, UML, 0CL, C#, IBM Rational Software Architect, Eclipse, rozszerzenie, wtyczka, modelowanie, transformacja, generacja kodu
Keywords in English
MDA, UML, 0CL, C#, IBM Rational Software Architect, Eclipse, extensibility, plug-in, feature, modeling, transformation, code generation
Abstract in Polish
W ramach pracy inżynierskiej zrealizowano T.O.F.I.C. 1.0.6. Narzędzie jest rozszerzeniem IBM Rational Software Architect zaimplementowanym w postaci zestawu wtyczek platformy Eclipse. Dodaje funkcjonalność modelowania kodu i struktury projektu C# przez wprowadzenie dwóch profili UML zawieraj âcych zestaw stereotypów uściślających znaczenie elementów diagramów klas. Umożliwia generację kodu C# na podstawie uściślonego modelu UML, z uwzględnieniem ograniczeń w 0CL. Wzbogaca środowisko IBM RSA o bibliotekę typów podstawowych C#, kreatora projektu, dodatkowy modni systemu pomocy. Wtyczki połączone zostały w funkcję (ang. feature) platformy Eclipse, co umożliwia wygodną dystrybucję rozwiqzania za pośrednictwem strony uaktualnień. Informacji o narzędziu i jego składnikach dostarcza specjalna wtyczka etykiety (ang. branding plugin). T.O.F.J.C. 1.0.6 ma charakter prototypu. Praca zawiera analizę wymagań T.0.F.I.C. na podstawie badań dostępnych narzędzi wytwarzania oprogramowania. Opisuje wykorzystanie mechanizmów rozszerzania IBM RSA i platformy Eclipse. Omawia architekturę T.0.F.I.C. i demonstruje działanie narzędzia na praktycznym przykładzie.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT81a2f6beee9448ebbd88a25c8466a1b6/
URN
urn:pw-repo:WUT81a2f6beee9448ebbd88a25c8466a1b6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page