Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile guide into The Faculty of Electronics And Information Technology

Jakub Kolada

Abstract

Moving through The Electronics And Information Technology department is quite a challenge for those, who are just becoming accustomed to its enormity. To address this problem, an application for Android operational system was made, which allows the users to comfortably browse all floorplans of the building. In combination with a timetable displaying feature, the application becomes extraordinarily useful, not only for new students, but also for those, who have already finished the first year.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Kolada (FEIT) Jakub Kolada,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Mobilny przewodnik po Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Supervisor
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Kurjata (FEIT/IRMT) Robert Kurjata,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aktywność, android, android, ankieta, architektura klient-serwer, baza danych, crud, eclipse, fragmenty, gui, hurtownia danych, ide, jaxb, komunikacja, mapa, miglayout, navigationdrawer, plan, programowanie obiektowe, programowanie współbieżne, rozkład zajęć, schemat gwiazdy, serializacja obiektów, sql, subsamplingscaleview, swing, tabela, testowanie aplikacji, urządzenia mobilne, viewpager, widok, xml
Keywords in English
activity, android, android, questionnaire, client-server architecture, database, crud, eclipse, fragments, gui, data warehouse, ide, jaxb, communication, map, miglayout, navigationdrawer, plan, object programming, concurrent programming, timetable, star schema, object serialization, sql, subsamplingscaleview, swing, table, aplication testing, mobile devices, viewpager, view, xml
Abstract in Polish
Poruszanie się po gmachu wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych jest nie lada wyzwaniem dla tych, którzy dopiero oswajają się z jego ogromem. Z myślą o takich osobach wykonano aplikację na platformę Android, umożliwiającą komfortowe przeglądanie planów poszczególnych pięter budynku. W połączeniu z wyświetlaniem planu zajęć, aplikacja staje się niezwykle przydatna nie tylko dla nowych studentów, ale również tych, którzy pierwszy rok studiów mają już za sobą.
File
  • File: 1
    jkolada-inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12997

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT819226f247904acd8696af11e2cf1b89/
URN
urn:pw-repo:WUT819226f247904acd8696af11e2cf1b89

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page