Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Water and sewage installation in kindergarten

Joanna Emilia Dan

Abstract

The aim of presented thesis was to design an internal water and sewage installation. Cold water, hot water, fire hydrant and sewage systems were designed for the public utility building. It was a two-storey kindergarten with a basement. The theoretical part of the thesis describes the legal basis which should be followed when designing sanitary installations. Then, the types of installations with devices were presented and the analysis of used materials was performed. The project part of the thesis presents technical solutions related to water supply and sewage disposal in accordance with applicable law regulations, preceded by calculations. The project did not include the construction of a water supply and sewage connection. The result of this work was the design of a water supply and sewage system containing calculations, drawings and guidelines necessary for the implementation of the project and the subsequent use of the building.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Emilia Dan (FEE) Joanna Emilia Dan,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne w przedszkolu
Supervisor
Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Zbigniew Heidrich (FEE/DWSWT) Zbigniew Heidrich,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt, instalacja wodociągowo-kanalizacyjna, przedszkole
Keywords in English
project, water and sewage system, kindergarten
Abstract in Polish
Celem poniższej pracy dyplomowej było wykonanie projektu wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Instalacje wody zimnej, ciepłej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dla budynku użyteczności publicznej. Był to oddział przedszkolny dwukondygnacyjny, podpiwniczony. W części teoretycznej pracy zostały opisane podstawy prawne, którymi należy kierować się podczas projektowania instalacji sanitarnych. Następnie przedstawiono rodzaje instalacji wraz z urządzeniami, a także dokonano analizy materiałów wyjściowych. W części projektowej pracy zostały przedstawione rozwiązania techniczne związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzedzone obliczeniami. Projekt nie obejmował wykonania przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego. Efektem wykonanej pracy był projekt instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zawierający obliczenia, rysunki oraz wytyczne niezbędne do zrealizowania projektu i późniejszego użytkowania budynku.
File
  • File: 1
    Kompletna_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32761

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT81861dc3f10a4a3ba24b31666aedb571/
URN
urn:pw-repo:WUT81861dc3f10a4a3ba24b31666aedb571

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page