Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Half-Bridge PWM Converter

Krzysztof Jan Czechowicz

Abstract

The thesis concerns design and experimental evaluation of a half-bridge PWM dc/dc converter with the output voltage 12V, nominal output power 60W and the range of voltage supply from 36V to 60V. The scope of work included design of the power stage as well as control and overload protection circuits. The preliminary verification of the designed power stage was done by means of computer simulation. Special care was taken to ensure reliability of the proposed circuits as they are intended for students' laboratory classes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Jan Czechowicz (FEIT/IRMT) Krzysztof Jan Czechowicz,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Półmostkowa przetwornica PWM
Supervisor
Mirosław Mikołajewski (FEIT/IRMT) Mirosław Mikołajewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Domański (FEIT/IRMT) Grzegorz Domański,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Mirosław Mikołajewski (FEIT/IRMT) Mirosław Mikołajewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
półmostkowa przetwornica, przetwornica PWM, stopień mocy, separacja galwaniczna
Keywords in English
half-bridge converter, PWM converter, power stage, overload protection
Abstract in Polish
Praca dotyczy zaprojektowania i budowy półmostkowej przetwornicy PWM napięcia stałego o znamionowym napięciu wyjściowym 12 V, mocy wyjściowej 60W oraz zakresie napięć wejściowych od 36 V do 60 V. W ramach pracy zaprojektowany i zbudowany został zarówno stopień mocy przetwornicy z separacją galwaniczną jak również układy stabilizacji napięcia wyjściowego oraz układ zabezpieczający przed przeciążeniem wyjścia. Opracowany stopień mocy został wstępnie zweryfikowany za pomocą symulacji komputerowej, której wyniki wykorzystano w trakcie budowy układu doświadczalnego. Ponieważ układ będzie wykorzystywany w laboratorium studenckim, w trakcie projektowania zwrócono uwagę na niezawodność stosowanych rozwiązań.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_-_Czechowicz_Krzysztof.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31799

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT818236153b5f4650bf6f38f744d8c5c8/
URN
urn:pw-repo:WUT818236153b5f4650bf6f38f744d8c5c8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page