Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Conceptual design of a vertical takeoff and landing unmanned aeral vehicle

Paweł Stalmach

Abstract

This thesis concerns the project of a conceptual vertical takeoff and landing UAV. The plane was to have similar specifications to a typical FVP platform. It’s main task is to patrol areas where conventional starts are impossible, woodland, urbanized areas etc. The first stage of the project was choosing an adequate layout of the propulsion system which would allow for vertical start and landing as well as standard flight. The first idea put forward was to use the same engines for takeoff, landing and flight. During the analysys of this layout many negative aspects of it were discovered, which resulted in the proposition of a new layout. This one also turned out to be invalid due to the ineffectivity of the engines during two different flight phases. Therefore a system using separate engines for vertical and horizontal flight was decided upon. The next stage was choosing the correct engines for the propulsion system. Deciding upon the correct engine for horizontal flight involved choosing the right engine and propeller. Electing the correct propulsion system for vertical flight was not that simple. Firstly helicopter rotors were suggested used regularly in multicopters, however due to their large size this idea was discarded. Secondly using electric ducted fan (EDF) was proposed. Due to a limited amount of vailable an experiment was carried out to confirm the analytical calculations, which were made before. Unfortunately due to the poor quality of the components the results were not as expected. Despite this, this type of engine was chosen for further analysis. The last stage of the project was to suggest the airframe and calculate the basic aerodynamic characteristics. A flying wing aircraft layout was proposed due to the easy integration of the propulsion system for vertical flight with the rest of the plane. The XFLR5 program was used for calculations. Furthermore correction coefficients taking under account the imprecision of the chosen method and the effects of EDF on the airflow were used. In conclusion in this thesis a concept of a vertical start and landing UAV vehicle was developed. Many versions solutions were analyzed and the most promising one was chosen. The analyses, calculations and experiments performed give a platform to further develop this concept.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Stalmach (FPAE) Paweł Stalmach,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt koncepcyjny bezzałogowego samolotu pionowego startu i lądowania
Supervisor
Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
49
Internal identifier
MEL; PD-3666
Reviewers
Mirosław Rodzewicz (FPAE/IAAM) Mirosław Rodzewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marcin Figat (FPAE/IAAM) Marcin Figat,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
bezzałogowe statki powietrzne, pionowy start i lądowanie
Keywords in English
vertical takeoff and landing, unmanned aeral vehicle, UAV
Abstract in Polish
Tematem pracy było opracowanie projektu koncepcyjnego bezzałogowego samolotu pionowego startu oraz lądowania. Samolot miał być zbliżony osiągami i wymiarami do typowych platform FVP. Głównym przeznaczeniem ma być patrolowanie obszarów, gdzie konwencjonalny start jest niemożliwy, lasy, teren zurbanizowany itp. Pierwszym zadaniem było dobranie odpowiedniego układu zespołów napędowych, umożliwiającego zrealizowanie pionowego startu i lądowania oraz klasycznego przelotu. Pierwszym pomysłem było wykorzystanie wspólnego napędu dla lotu pionowego oraz poziomego. W trakcie analizy zauważono pewne niekorzystne zjawiska, jakie powstają w trakcie przechodzenia pomiędzy fazami lotu, co skłoniło do opracowania kolejnego układu. Także i ten przypadek okazał się słabo rokujący ze względu na nieefektywną pracę zespołu napędowego dla dwóch różnych faz lotu. Z tego powodu postanowiono wykorzystać układ odseparowanych zespołów napędowych do lotu pionowego i poziomego. Kolejnym etapem było dobranie odpowiednich zespołów napędowych do wyżej wybranego układu. O ile w przypadku napędu lotu poziomego zadanie upraszcza się do dobrania odpowiedniego silnika i śmigła, co jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym i sprawdzonym o tyle w przypadku napędu lotu pionowego sprawa nie jest już tak oczywista. Najpierw rozważone zostało zastosowanie wirników nośnych, stosowanych w bezzałogowych wirnikowcach, tzw. „multikopterach”. Ze względu na duże rozmiary, jakie osiągnąłby taki zespół napędowe, rozwiązanie to zostało odrzucone. Drugim pomysłem było wykorzystanie napędu tunelowego (electirc ducted fan). Ze względu na małą dostępność do wiarygodnych danych wykonane zostało doświadczenie mające na celu potwierdzić słuszność, wcześniej wykonanych analitycznych obliczeń. Niestety z powodu zastosowania niskiej jakości podzespołu nie udało uzyskać się oczekiwanych danych. Pomimo to jednak ten rodzaj zespołu napędowego został wybrany do dalszej analizy. Ostatnim krokiem było zaproponowanie samego płatowca oraz przedstawienie podstawowych charakterystyk aerodynamicznych. Ze względu na możliwość dobrej integracji układu zespołów napędowych do lotu pionowego z resztą samolotu wybrano układ latającego skrzydła. Do wykonania obliczeń posłużono się oprogramowaniem XFLR5. Dodatkowo zastosowano współczynniki korekcyjne związane z niedokładnością metody oraz wpływem turbin na charakterystyki aerodynamiczne samolotu. Podsumowując w niniejszej pracy zaproponowano koncepcję bezzałogowego samolotu pionowego startu i lądowania. Przeanalizowano wiele różnych rozwiązań oraz wybrano te, które wydawały się najodpowiedniejsze i najlepiej rokujące. Wykonane niniejszej pracy analizy, obliczenia i doświadczenia ukierunkowują i dają solidne podstawy do dalszego rozwijania koncepcji.
File
  • File: 1
    pawel_stalmach_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10304

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT813bca84e6904a2bb000cbc7f91fc814/
URN
urn:pw-repo:WUT813bca84e6904a2bb000cbc7f91fc814

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page