Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of the stiffness of the frame 3D porinters on print quality

Piotr Adam Mołoniewicz

Abstract

The goal of this thesis is to construct a 3D printer machine and to test whether the solidness of its frame affects the quality of the printing. The first part of the thesis contains basic information about 3d printers, such as their description and design. The 3d printers have been divided into categories based on technologies used in their operation and on other differentiating qualities. The thesis contains a description of what materials the printers may use, depending on the utilized technology. After a basic analysis of available solutions, a method which best meets the given requirements was selected. The thesis introduced 3 different models of 3d printers which make use of the chosen printing technique and in the process of elimination one model was selected to undergo testing. The second part of the thesis includes a report of the process of assembling the printer, with emphasis on the steps that were most problematic. The description has been divided on the mechanical stage, which included assembling the frame, the extruder and the worktable and the “electric” stage which involved connecting all electric elements and the installation of drivers After the printer underwent preliminary testing, two tests were conducted on two different test models at two different speeds while assuming the same structural parameters. The thesis was concluded with a summary in which the author included his own observations and reached synthetic conclusions formed based on the conducted tests.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Adam Mołoniewicz (FACME) Piotr Adam Mołoniewicz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wpyw sztywności ramy drukarki 3D na jakość wydruku
Supervisor
Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Zbigniew Dąbrowski (FACME/IMDF) Zbigniew Dąbrowski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-11-2016
Issue date (year)
2016
Pages
41
Internal identifier
SIMR; D-1515
Reviewers
Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Druk 3D, 2.Technologia druku FDM, 3. Sztywność układu roboczego, 4. Drukarka RepRap Prusa i3
Keywords in English
1. Print 3D, 2. Technology of printing FDM, 3. Solidness of the working system, 4. Printer RepRap Prusa i3
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest zbudowanie drukarki 3D i zbadanie jaki jest wpływ sztywności ramy na jakość drukowania. W pierwszej części pracy zawarte zostały podstawowe informacje dotyczące drukarek 3D takie jak ich opis i budowa. Przedstawiony został podział drukarek ze względu na technologie w nich wykorzystane, oraz cechy, którymi się wyróżniają. Pokazano materiały, z jakich korzysta się w zależności od zastosowanej technologii druku. Po wstępnej analizie dostępnych rozwiązań, wybrano technologię drukowania, która będzie najlepiej spełniać stawiane wymagania. Przedstawiono trzy różne modele drukarki w wybranej technice druku i metodą eliminacji wybrano konkretny model drukarki 3D, na której będą przeprowadzone badania. W drugiej części przedstawiono sprawozdanie z procesu montażu drukarki, z uwzględnieniem najbardziej problematycznych punktów pracy. Opis został podzielony na etap mechaniczny, mający na celu złożenia ramy, ekstrudera i stołu roboczego, oraz etap „elektryczny”, w którym połączono ze sobą wszystkie elektryczne urządzenia i wgrano sterowniki. Po wstępnych testach drukarki, zostały przeprowadzone badania na dwóch różnych modelach testowych, dla dwóch różnych prędkościach, przy założeniach tych samych parametrów strukturalnych. Praca dyplomowa została zakończona podsumowaniem, w którym to autor zawarł swoje spostrzeżenia oraz wyciągnął syntetyczne wnioski sformułowane na podstawie wykonanych prac.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Piotr_Mołoniewicz_2016_10_06_RP.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14290

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT80fdcdec8d5c4798974d1343fcc0bf4f/
URN
urn:pw-repo:WUT80fdcdec8d5c4798974d1343fcc0bf4f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page