Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Community's financial management by bank

Barbara Ilczuk

Abstract

The title of my Bachelor Thesis is: ―Community's financial management by bank‖. In my Bachelor Thesis I want to show and to analyze how bank provide services for community. I wish to give a specific example: Sarnaki community and The Bank in Kornica, branch of the company in Sarnaki. In chapter one we have a information about community, her system, source of one’s income, community budget and relation between community and bank. In chapter two we have information about bank. Issues, which we find in this chapter: law basics, types of banks, banking operations and clients of banks. In last chapter, chapter 3, we have information about community's financial management by bank – Sarnaki community and The Bank in Kornica, branch of the company in Sarnaki. The information, which we can find in this Bachelor Thesis were based on books, acts, websites and other materials.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Barbara Ilczuk (FASS) Barbara Ilczuk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Obsługa rachunków budżetu gminy przez bank
Supervisor
Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
gmina, bank, budżet, dochody, wydatki
Keywords in English
community, bank, budget, income, expenditure
Abstract in Polish
Tytuł mojej pracy licencjackiej to: „Obsługa rachunków budżetu gminy przez bank‖. Celem pracy jest przedstawienie i analiza usług świadczonych gminie przez bank na przykładzie Gminy Sarnaki i Banku Spółdzielczego w Kornicy, oddział w Sarnakach. W pierwszym rozdziale pracy zawarte zostały informacje dotyczące gminy, jej ustroju, źródeł dochodu, zadań i budżetu gminy oraz relacji jaka zachodzi między nią a bankiem. Drugi rozdział pracy poświęcony został instytucji jaką jest bank. Zagadnienia jakie zostały omówione, to: podstawy prawne działania banków, rodzaje banków, operacje bankowe oraz klienci banków. W ostatnim, trzecim rozdziale mojej pracy znalazły się informacje dotyczące obsługi rachunku gminy Sarnaki przez Bank Spółdzielczy w Kornicy, Oddział w Sarnakach. Informacje zawarte w pracy oparte zostały na literaturze podmiotu, aktach prawnych, stronach internetowych oraz innych materiałach źródłowych.
File
  • File: 1
    praca_licencjacka.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13273

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT80ef8c0b14bb4e1fb8f6fba8e1b30b00/
URN
urn:pw-repo:WUT80ef8c0b14bb4e1fb8f6fba8e1b30b00

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page