Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evolution of the business model for a small distribution company in changing market conditions

Adrianna Katarzyna Babicka

Abstract

Over last 12 years, on household appliances market, operate the company which is professionally taking care of brands. In assortment we can find support for development and assistance with dealings. wholesalers, commercial chains and individual customers are target groups for the company. Changes in trading environment require companies management to continuously realign their business model. Furthermore, current business model is drained mostly because of competition intensification. Main purposes of this thesis are examining possibilities and requirements indispensable to change business model, building a new model and drew up assumptions needed to implement it. Since the goals are set, method used to complete them is divided into six chapters. Firstly there is literature review reduced to key definitions which helps in understanding main terms. Presentation of the example company is included in chapter two. Purposes and methodology used in thesis are described in chapter three. Afterwards are performed methods and techniques used in strategic analyse such as PEST, SWOT and parts of business plan. Fourth chapter present tool which is helpful in implementing new business model based on Business Model Canvas by A. Osterwalder. Based on the results of the research are drawn many conclusions. Last chapter also presents recommendations and way forward for management.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Adrianna Katarzyna Babicka (FoM) Adrianna Katarzyna Babicka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Ewolucja modelu biznesowego małego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego w zmieniających się warunkach rynkowych
Supervisor
Cezary Szwed (FoM/CIE) Cezary Szwed,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Cezary Szwed (FoM/CIE) Cezary Szwed,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
model biznesowy Canvas, dystrybucja, innowacje, analiza strategiczna, rozwój przedsiębiorstwa
Keywords in English
Business Model Canvas, distribution, innovations, strategic analysis, enterprise development
Abstract in Polish
Na rynku usług dystrybucyjnych w branży małego AGD od 2007r. prowadzi działalność firma zajmująca się wsparciem i rozwojem relacji handlowych. Klientami przedsiębiorstwa są hurtownie, sieci handlowe oraz klienci indywidualni. W asortymencie usług znajduje się pośrednictwo handlowe między producentem a klientem, dbałość o wizerunek reprezentowanej marki oraz aktywne pozyskiwanie nowych odbiorców na polskim rynku. Firma z dwunastoletnim stażem posiada ugruntowaną pozycję, jednak nasilenie konkurencji oraz zbliżające się wyczerpanie możliwości obecnego modelu biznesowego zmusza kierownictwo do podjęcia zdecydowanych działań. Celem pracy jest zbadanie możliwości i warunków koniecznych do rozszerzenia lub zmiany modelu biznesowego, skonstruowanie nowego modelu oraz sformułowanie założeń potrzebnych do efektywnego wdrożenia go do struktur przedsiębiorstwa Pracę podzielono na sześć rozdziałów. Pierwszy zawiera przegląd literatury ograniczony do podstawowych pojęć, ważnych dla rozumienia pracy. Drugi rozdział przedstawia profil opisywanego przedsiębiorstwa. Cele oraz wyszczególnienie metod zawiera rozdział trzeci. W rozdziale czwartym została przeprowadzona analiza strategiczna firmy oparta na analizie PEST, metodzie SWOT i elementach biznesplanu. Przedstawiono narzędzie wspomagające zmianę oraz skonstruowano model biznesowy na budowie Business Model Canvas. Piąty rozdział prezentuje założenia potrzebne do wprowadzenia nowego modelu biznesowego. Rozdział szósty dzięki wynikom uzyskanym podczas szeregu analiz zawiera podsumowanie, określenie wniosków oraz skonstruowanie rekomendacji kierunku rozwoju firmy. Podkreślony został rozwój technologiczny wspierające relacje między dystrybutorem a klientem zarówno indywidualnym jak i bezpośrednim.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Babicka_Adrianna_270458.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24684

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT80de6e3cc96340169b770d029716f713/
URN
urn:pw-repo:WUT80de6e3cc96340169b770d029716f713

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page