Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of selected additives on the phase stability of high petroleum fractions from destructive processes

Konrad Dąbrowski

Abstract

In the theoretical part of this paper presents issues about the refinery processes, characteristics of crude oil and asphaltenes, changes in asphaltenes during hydrogen processes and conditions affecting their precipitation. In the research part of this paper presents the results of research on the impact of selected dispersing additives on phase stability of petroleum products such as: residue of the hydrocracking and visbreaking process, based on turbidity measurements. Selected petroleum products were characterized by a similar content of petroleum asphaltenes. The asphaltenes undergone other changes: hydrocracking, thermal cracking, which showed different properties i.e.: the aggregation and sedimentation. The most effective additives improving phase stability residue from the hydrocracking process, proved to be Hypermer B246 and Kemelix 7415X. Characterized by each concentration of good qualities used dispersants, keeping in abeyance the asphaltenes sediment. The most effective additive used to improve the phase stability of visbreakat proved to be Hypermer 2296. Good properties also showed: Kemelix 7475 LQ AP and Kemelix 7499X in concentration above 1300ppm.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Dąbrowski (FCEMP) Konrad Dąbrowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Wpływ wybranych dodatków na stabilność fazową wysokowrzących frakcji naftowych pochodzacych z procesów destrukcyjnych
Supervisor
Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marcin Przedlacki (FCEMP/IC) Marcin Przedlacki,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
stabilność fazowa, dodatki, procesy destrukcyjne, frakcje naftowe
Keywords in English
phase stability, additives, destructive processes, petroleum fractions
Abstract in Polish
W części teoretycznej niniejszej pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące procesów rafineryjnych, charakterystyki ropy naftowej i asfaltenów, zmian zachodzących w asfaltenach podczas procesów wodorowych oraz warunki wpływające na ich wytrącanie. W części badawczej niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych dodatków dyspergujących na stabilność fazową produktów naftowych takich jak: pozostałość z procesu hydrokrakingu gudronu i visbreakingu, na podstawie pomiarów mętności. Wybrane produkty naftowe charakteryzowały się zbliżoną zawartością asfaltenów naftowych. Asfalteny ulegały innym przemianom: hydrokraking i kraking termiczny, przez co wykazywały różne właściwości tj.: zdolność do agregacji i sedymentacji. Najskuteczniejszymi dodatkami poprawiającymi stabilność fazową pozostałości podestylacyjnej z procesu hydrokrakingu gudronu okazały się Hypermer B246 oraz Kemelix 7415X. Charakteryzowały się, w każdym użytym stężeniu, dobrymi cechami dyspergującymi, utrzymując osady asfaltenów w zawieszeniu. Najefektywniejszym dodatkiem zastosowanym do poprawy stabilności fazowej visbreakatu okazał się Hypermer 2296. Dobre właściwości wykazały również dodatki: Kemelix 7475 LQ AP i Kemelix 7499X w stężeniach powyżej 1300ppm.
File
  • File: 1
    253860_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8138

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8061c1e3d79f4e728da12f68d7cde1fb/
URN
urn:pw-repo:WUT8061c1e3d79f4e728da12f68d7cde1fb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page