Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The properties of the layers of intermetallic phases from Ni-Al produced in heat treatments on aluminium alloy 6060 after electrochemical nickel plating process

Katarzyna Żołyńska

Abstract

This work is devoted to the examination of the impact of the time of heat treatment of aluminum with the produced nickel coating on the structure and properties of the surface layers of intermetallic phases from Ni-Al. An aluminium alloy 6060 was used in this research. It is an aluminium alloy with magnesium and silicon for plastic machining. Aluminium samples were subjected to process of electrochemical nickel plating. This process was carried out in the electroplating plant. The next step was the heat treatment of these samples at 550oC for 60, 90, 120, 180, 240 and 270 minutes in argon atmosphere in order to obtain the intermetallic phases from Ni-Al. For comparison purposes, pure nickel coatings without the heating process were also tested. Before and after heat treatment of the samples, microscopic observations, EDS and XRD analyses were carried out to identify the resulting intermetallic phases that formed at the aluminium-nickel border. In order to investigate the impact of these phases on the surface properties of the samples after electrochemical nickel plating, hardness measurements and corrosion resistance tests were performed. It was found that the phases of AlxNiy type affect the increase in hardness and do not cause a decrease in very good corrosion resistance of nickel coatings, and for some processing parameters even improve it.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Żołyńska (FMSE) Katarzyna Żołyńska,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Właściwości warstw z faz międzymetalicznych z układu Ni-Al wytwarzanych w procesach obróbek cieplnych na stopie aluminium 6060 po procesie niklowania elektrochemicznego
Supervisor
Krzysztof Kulikowski (FMSE/DSE) Krzysztof Kulikowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
IM-D.002368
Reviewers
Tadeusz Kulik (FMSE/DCFM) Tadeusz Kulik,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Krzysztof Kulikowski (FMSE/DSE) Krzysztof Kulikowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
aluminidki niklu, fazy międzymetaliczne z układu Ni-Al, obróbka cieplna, niklowanie elektrochemiczne, badanie odporności korozyjnej
Keywords in English
nickel aluminides, intermetallic phases from Ni-Al, heat treatment, electrochemical nickel coatings, corrosion resistance test
Abstract in Polish
Niniejsza praca poświęcona jest zbadaniu wpływu czasu obróbki cieplnej aluminium z wytworzoną powłoką niklową na strukturę i właściwości warstw powierzchniowych zbudowanych z faz międzymetalicznych z układu Ni-Al. Do badań wykorzystano stop aluminium 6060. Jest to stop aluminium z magnezem i krzemem do obróbki plastycznej. Aluminiowe próbki zostały poddane procesowi niklowania elektrochemicznego w galwanizerni, a następnie wygrzano je w temperaturze 550oC przez 60, 90, 120, 180, 240 i 270 minut w atmosferze argonu, w celu otrzymania faz międzymetalicznych z układu Ni-Al. W celach porównawczych badano również czyste powłoki niklowe bez procesu wygrzewania. Przed, jak i po obróbce cieplnej próbek zostały przeprowadzone obserwacje mikroskopowe, analizy EDS oraz XRD, aby zidentyfikować powstałe fazy międzymetaliczne, które utworzyły się na granicy aluminium-nikiel. W celu zbadania wpływu powstania tych faz na właściwości powierzchniowe próbek po niklowaniu elektrochemicznym, wykonano pomiary twardości oraz badania odporności korozyjnej. Stwierdzono, że powstałe fazy typu AlxNiy wpływają na wzrost twardości oraz nie powodują spadku bardzo dobrej odporności korozyjnej powłok niklowych, a dla niektórych parametrów obróbki nawet ją poprawiają.
File
  • File: 1
    PRACA_INŻYNIERSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30821

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT80482fe84a774432932f9f0e58115f7b/
URN
urn:pw-repo:WUT80482fe84a774432932f9f0e58115f7b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page