Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Develop an algorithm for determining the order of de-icing the aircraft which will optimize the capacity of the movement area of Warsaw Chopin Airport

Jakub Mikołaj Wszyndybył

Abstract

The aim of the thesis was to develop an algorithm for determining the order of de-icing of aircraft which will optimize the capacity of the movement area. To develop the algorithm, in theoretical part of the thesis made the description and analysis of the infrastructure of the movement area of Warsaw Chopin Airport. Then presents the most important procedures for air traffic. The next step was a detailed description of the issue of icing and de-icing of aircraft. Then made description of the procedures for de-icing, for example: types of occurrence icing, de-icing techniques and de-icing fluids. In the project part was developed an algorithm that optimizes the the capacity of the movement area. Optimization of the capacity was done by minimizing the time of taxiing aircraft. The algorithm is shown in block diagram form, the results are read from the Gantt chart. The algorithm can determine the taxiing operation time before takeoff, and designate moments of giving permission to start taxiing, and therefore determines the order of de-icing of aircraft. To test the algorithm set the order of de-icing for flights from actual timetable of a day on which the operation icluded de-icing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Mikołaj Wszyndybył (FT) Jakub Mikołaj Wszyndybył,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Opracowanie algorytmu wyznaczania kolejności odladzania statków powietrznych optymalizującego przepustowość pola ruchu naziemnego Lotniska Chopina w Warszawie
Supervisor
Anna Stelmach (FT/DATE) Anna Stelmach,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Czerepicki (FT) Andrzej Czerepicki,, Faculty of Transport (FT) Anna Stelmach (FT/DATE) Anna Stelmach,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Odladzanie, optymalizacja
Keywords in English
De-icing/anti-icing, optimization
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej inżynierskiej, było opracowanie algorytmu wyznaczania kolejności odladzania statków powietrznych, optymalizującego przepustowość pola ruchu naziemnego. W celu opracowania algorytmu w części teoretycznej pracy dokonano opisu i analizy infrastruktury pola ruchu naziemnego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Następnie przedstawiono najważniejsze procedury ruchu lotniczego. Kolejnym etapem był szczegółowy opis zagadnienia obladzania i odladzania statków powietrznych. Dokonano opisu m.in.: procedur odladzania, rodzajów warunków występowania oblodzeń, technik odladzania, oraz płynów odlodzeniowych. W części projektowej opracowano algorytm, który optymalizuje przepustowość pola ruchu naziemnego. Optymalizacji przepustowości dokonano poprzez minimalizację czasów kołowania statków powietrznych. Algorytm przedstawiony jest w postaci schematu blokowego, a wyniki odczytywane są z wykresu Gantta. Opracowany algorytm pozwala określić czas trwania operacji kołowania przed startem, oraz wyznaczyć momenty wydawania zgody na rozpoczęcie kołowania przed startem, a tym samym wyznacza kolejność odladzania statków powietrznych. W celu sprawdzenia działania algorytmu dokonano wyznaczenia kolejności odladzania dla lotów z rzeczywistego rozkładu lotów z jednego dnia, w którym wykonywano operację odladzania.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska Jakub Wszyndybył.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10371

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT802a7877fa0f4a0288b34dc5868d5536/
URN
urn:pw-repo:WUT802a7877fa0f4a0288b34dc5868d5536

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page