Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of floor heating using a heat pump in a single-family house

Bartłomiej Grzegorz Seta

Abstract

The aim of this diploma thesis is design of central heating installation in floor heating system for newly designed single-family building, which is located on Okrezna Street in Radom. An introduction consist of theoretical part regarding floor heating and heat pumps. It discusses the advantages and disadvantages of floor heating and presents its construction with paying attention to the most common executive errors. Then, principal of operation heat pump has been described. The air heat pump was also characterised because it was this type of this device that was selected as a heat source in the presented project. The theoretical part was based on literature, which was placed in the bibliography. In addition, there i salso a techniacal description, which contains the most important information about the building as well as proposed solutions for the planned installation. The diploma thesis includes tables with the results of calculations, spec sheets of selected products and drawing which show the building’s plan view with the central heating installation drawn. The design part in the first phase consisted in introducing the building model to the Audytor OZC program. The heat transfer coefficients through building partitions were determined in accordance with the applicable technical conditions. Then, using the program, the design heat load was calculated. Thanks to these results, the choice of heat source was made. It was made by using NIBE selection program. Air split heat pump plays the role of the heat source. The next stage of works is the import of the building model together with the results of calculations from the Audytor OZC to the Audytor SET program. In this program central heating installation was designed. Appropriate radiators, fittings, pipes and their diameters were selected with the help of the Audytor SET. The program selects the appropriate settings on the valves by regulating the installation. Moreover, a circulation pump was selected based on the results obtained from the Audytor SET.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Grzegorz Seta (FEE) Bartłomiej Grzegorz Seta,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem pompy ciepła w budynku jednorodzinnym
Supervisor
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt, centralne ogrzewanie, ogrzewanie podłogowe, powietrzna pompa ciepła, OZE, budynek jednorodzinny, audytor ozc, audytor set
Keywords in English
project, central heating, floor heating, air source heat pump, single-family house, renewable energy source
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania w systemie podłogowym dla nowoprojektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego przy ulicy Okrężnej w Radomiu. Wstęp składa się z części teoretycznej dotyczącej ogrzewania podłogowego oraz pomp ciepła. Omówiono w nim zalety i wady ogrzewania płaszczyznowego oraz przedstawiono budowę grzejnika podłogowego, zwracając uwagę na najczęściej popełniane błędy wykonawcze. Następnie opisano zasadę działania pompy ciepła. Scharakteryzowano również powietrzną pompę ciepła, gdyż to właśnie ten typ tego urządzenia został wybrany jako źródło ciepła w przedstawianym projekcie. Część teoretyczna została oparta na literaturze, która została umieszczona w bibliografii. Ponadto umieszczono również opis techniczny, w którym zawarto najważniejsze informacje dotyczące budynku jak i proponowanych rozwiązań dla projektowanej instalacji. W pracy dyplomowej znajdują się również tabele z wynikami obliczeń, karty katalogowe dobranych produktów oraz rysunek przedstawiający rzut poziomy budynku wraz z wrysowaną instalacją centralnego ogrzewania. Część projektowa w pierwszej fazie polegała na wprowadzeniu modelu budynku do programu Audytor OZC. Określono współczynniki przenikania ciepła przez poszczególne przegrody budowlane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Następnie za pomocą owego programu zostało obliczone projektowe obciążenie cieplne. Dzięki tym wynikom został dokonany dobór źródła ciepła. Został on wykonany wykorzystując program doborowy firmy NIBE. Rolę źródła ciepła pełni powietrzna pompa ciepła typu split. Kolejny etap prac to import modelu budynku wraz z wynikami obliczeń z programu Audytor OZC do programu Audytor SET. W tym programie zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania. Za pomocą Audytora SET dokonano doboru odpowiednich grzejników, armatury, przewodów oraz ich średnic. Program sam dobiera odpowiednie nastawy na zaworach dokonując wyregulowania instalacji. Ponadto na podstawie wyników otrzymanych z Audytora SET dobrano pompę obiegową.
File
  • File: 1
    PRACA_INŻYNIERSKA_BARTŁOMIEJ_SETA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32698

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8026ab6cab054b8f8ca6111802367bfe/
URN
urn:pw-repo:WUT8026ab6cab054b8f8ca6111802367bfe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page