Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena wpływu germanu na właściwości stopu srebra próby 930

Damian Trochimiak

Abstract

.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Trochimiak Damian Trochimiak,, Undefined Affiliation
Supervisor
Dawid Myszka (FPE/IoMP) Dawid Myszka,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Techniki Wytwarzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Keywords in Polish
.
Keywords in English
.
Abstract in Polish
Praca opisuje wpływ dodatku germanu (Ge) na odlewnicze stopy srebra (sterling silver) stosowane w jubilerstwie. Celem pracy jest wytworzenie trzech stopów odlewniczego stopu srebra metodą wytapianych modeli, przy założeniu niezmiennej próby stopu, wynoszącej 930. W zależności od zawartości dodatku stopowego tj. germanu, porównana zostanie powierzchnia surowa odlewów w celu określenia skali występowania tlenków miedzi, pojawiających się na nieobrobionej mechanicznie powierzchni. Zbadany zostanie również wpływ zawartości dodatku stopowego na mikrostrukturę oraz twardość próbek.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7fbe5ca3eaaa404d9834aedf667260e9/
URN
urn:pw-repo:WUT7fbe5ca3eaaa404d9834aedf667260e9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page