Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Green kindergarten - architectural interpretation of private kindergarten education program - Warsaw, Bródno

Agnieszka Marta Kędziorska

Abstract

The subject of this work is an architectural design of a private Green Kindergarten located on State Agricultural Farm Bródnoon 92 św. Wincentego Street, Targówek, Warsaw. New building is going to perform an educational function, as well as keep children entertained and safe. Program provides pupils with activities teaching them about environment, nature and agriculture. According to principle’s guidelines kids will have to go out on daily bases regardless of the weather. Occasional event such as festivals and bonfire parties, helt by kindergarten will enable families to unite and make new friends. Kindergarten will establish close cooperation with other Agricultural Farm’s functions, such as equestrian center or a farm with cultivated plots, a mini zoo with farm animals and a collection of old agricultural machines. Moreover, the facility will be partially connected to the infrastructure currently existing in this area. Building together with its closest surrounding creates the potential for development and creation of a region-famous agritourism center. Architectural form is inspired by local structures. Project is directly taken from analysis od PGR’s building forms and it’s traditions. The existing architectural layout is unique on the scale of the entire city and is worth preserving in its original character. Each classrooms is designed to be distinguished by a characteristic form of roofing, that is easily recognised by children. This will enable them to naturally identify with the architectural form assigned to their group and strengthen their sense of belonging. In order to provide children with comfort, the interior was finished exclusively with natural materials.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Marta Kędziorska (FA) Agnieszka Marta Kędziorska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Zielone przedszkole - architektoniczna interpretacja programu nauczania prywatnego przedszkola na warszawskim Bródnie
Supervisor
Piotr Kudelski (FA/DDTA) Piotr Kudelski,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1908/L
Reviewers
Anita Orchowska (FA/DAUD) Anita Orchowska,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Piotr Kudelski (FA/DDTA) Piotr Kudelski,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
przedszkole, Warszawa, PGR, Bródno
Keywords in English
kindergarten, Warsaw, collective farm
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy jest projekt niepublicznego, Zielonego Przedszkola, zlokalizowanego na działce leżącej w obrębie dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego Bródno, zlokalizowanego na warszawskim Targówku przy ul. Św. Wincentego 92. Obiekt ma pełnić funkcję edukacyjno-wychowawczą oraz zapewniać dzieciom rozrywkę i poczucie bezpieczeństwa. W ramach programu edukacji przedszkolnej odbywać się będzie popularyzująca wiedzy o środowisku, naturze oraz wsi, a także szerzenie świadomości z zakresu żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Co więcej przedszkole ma stwarzać potencjał inicjacji integracji miedzy rodzinami poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, festynów rodzinnych i wspólnych ognisk. Przedszkole będzie pozostawało w ścisłej współpracy w innymi obiektami zlokalizowanymi na terenie PGR, takimi jak ośrodek jeździecki czy folwark dysponujący poletkami uprawnymi, małym zoo ze zwierzętami hodowlanymi i kolekcją maszyn rolniczych. Co więcej obiekt będzie częściowo podłączony do infrastruktury obecnie istniejącej w obrębie tego założenia architektonicznego. Obiekt wraz z jego najbliższym otoczeniem stwarza potencjał realizacji w przyszłości rozpoznawanego w regionie centrum agroturystycznego i edukacji wiejskiej, które mogłoby stać się wizytówką miasta. Forma przedszkola zainspirowana została lokalnymi budynkami. Projekt bryły został bezpośrednio zaczerpnięty z analiz istniejącej zabudowy i tradycji PGR Bródno. Zastany układ architektoniczny jest wyjątkowy na skalę całego miasta i wart jest zachowania w swoim pierwotnym charakterze. Każda z pięciu, zaprojektowanych sal nauczania przedszkolnego wyróżniona jest w bryle poprzez nadanie charakterystycznej formy zadaszenia, w taki sposób, aby były one łatwo rozróżniane przez dzieci. To umożliwi im naturalną identyfikację z przydzieloną ich grupie formą architektoniczną i wzmocni poczucie przynależności. Aby zapewnić dzieciom jak najlepszy komfort przebywania w przedszkolu, do wykończenia wnętrz zostało użyte jak najwięcej naturalnych materiały.
File
  • File: 1
    275793_inż_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33064

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7f8862750f4945268589e1011e433008/
URN
urn:pw-repo:WUT7f8862750f4945268589e1011e433008

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page