Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Surface modification by supersonic spraying of composite coatings with HVOF and comparison of abrasion resistance with Hardox and S335 steels

Magdalena Tarapata

Abstract

The purpose of the thesis was to present how the surface is modified by applying composite coatings with the usage of supersonic spraying - HVOF. This thesis was comprised of two main parts: providing the theoretical framework and practical research. The first part described typical methods of the surface modification and enumerated materials which are necessary to conduct such modifications. Then, there was discussed the issue of relevant processes defacing the surface. As for the research part, there were analyzed changes in mechanical properties. Metallographic examinations were performed using optical and scanning microscopy in order to determine these structures in a greater detail. Another section took into consideration microhardness measurements and tests of wear resistance by the method of friction. It was made to estimate the effect of the additional coating influencing the properties of the element. For comparison, there were also tested materials in the initial state: namely, materials without the additional coating. On the basis of the obtained results, it was found that the process of applying the coating improves such properties as: microhardness, resistance to wear by abrasion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Tarapata (FPE) Magdalena Tarapata,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Modyfikacja powierzchni poprzez natryskiwanie powłok kompozytowych metodą naddźwiękową HVOF oraz porównanie odporności na ścieranie z stalami typu HARDOX i S335
Supervisor
Jerzy Jakubowski (FPE/IoMP) Jerzy Jakubowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dariusz Golański (FPE/IoMP) Dariusz Golański,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Jerzy Jakubowski (FPE/IoMP) Jerzy Jakubowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Inżynieria powierzchni, natryskiwanie cieplne, natryskiwanie HVOF, powłoki
Keywords in English
Surface engineering, thermal spraying, HVOF spraying process, coatings
Abstract in Polish
Celem pracy była modyfikacja powierzchni poprzez nakładanie powłok kompozytowych metodą natryskiwania naddźwiękowego - HVOF. Niniejsza praca składa się z dwóch głównych części - teoretycznej oraz praktycznej. W ramach pierwszej części opisane zostały typowe metody modyfikacji powierzchni. Poruszony został również problem głównych procesów niszczących powierzchnię. Omówiono materiały wykorzystywane do modyfikacji powierzchni. W ramach badań własnych analizowano zmiany właściwości mechanicznych. Przeprowadzono badania metalograficzne za pomocą mikroskopu optycznego i skaningowego w celu szczegółowego określenia struktur. Wykonano również pomiary mikrotwardości oraz badania odporności na zużycie przez tarcie aby określić wpływ dodatkowej powłoki na właściwości elementu. Dla porównania zbadano także materiały w stanie wyjściowym tj. materiały bez dodatkowej powłoki. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że proces nakładania powłoki poprawia takie właściwości jak: mikrotwardość, odporność na zużycie przez ścierania.
File
  • File: 1
    3.02_PRACA_DYPLOMOWA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31944

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7f7ccbf07cf14fc3bb2cde640ff97d1b/
URN
urn:pw-repo:WUT7f7ccbf07cf14fc3bb2cde640ff97d1b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page