Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selection of gear ratio's of an automatic gearbox in an electric drive and their impact on the driving range of the vehicle

Piotr Turuk

Abstract

The purpose of present BCs thesis was to examine how gear’s ratio values of the automatic gearbox effect on the electric vehicle driving range. The Simulink model of electric vehicle and automatic gearbox was prepared. The whole model simulates road running electric car including each resistance force which effects on the vehicle. Based on the simulation analysis for the selected driving cycle, it can be specified how gear ratio’s and the type of the automatic gearbox effects on the vehicle driving range. Conducted study allows to define the merit of automatic gearboxes in electric vehicles.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Turuk (FACME) Piotr Turuk,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Dobór przełożeń automatycznej skrzyni wielobiegowej w napędzie elektrycznym i ich wpływ na zasięg jazdy pojazdu
Supervisor
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-12-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2253
Reviewers
Paweł Roszczyk (FACME/ICME) Paweł Roszczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Napęd elektryczny, automatyczna skrzynia wielobiegowa, zasięg pojazdu, dobór przełożeń
Keywords in English
Electic drive, automatic gearbox, driving range, gear ratio’s
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie wpływu doboru przełożeń automatycznej skrzyni wielobiegowej w napędzie elektrycznym na zużycie energii podczas jazdy, której niższe zużycie bezpośrednio wpływa na wydłużenie zasięgu pojazdu. Został opracowany model samochodu elektrycznego oraz automatycznej przekładni wielobiegowej w programie MATLAB Simulink. Cały projekt zawiera gotowy model samochodu poruszającego się na drogach uwzględniając wszelkie rzeczywiste siły oporu działające na pojazd. Na podstawie analizy symulacji dla wybranych, według kryteriów jazdy miejskiej oraz pozamiejskiej, cykli jazdy można określić jak dobór przełożeń przekładni automatycznej oraz jej strategia sterowania zmianą biegów wpływa na zasięg jazdy pojazdu. Przeprowadzone badania pozwalają na określenie użyteczności automatycznych przekładni wielobiegowych w zastosowaniu w osobowych pojazdach elektrycznych użytkowanych na co dzień podczas jazdy miejskiej i pozamiejskiej.
File
  • File: 1
    1111278_Piotr_Turuk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36561

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7f64becaf7104bb1a49a6667b9cf2489/
URN
urn:pw-repo:WUT7f64becaf7104bb1a49a6667b9cf2489

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page