Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

CITIZEN’S OPINION ABOUT COUNCILOR’S MANDATE IN ZIELONKA CITY

Angelika Szpakowska

Abstract

The topic of the following bachelor thesis is citizen’s opinion about councilor’s mandate in Zielonka city. The first chapter consist of theoretical part of my inquiries and presentation of the most crucial concepts of political representation. What is more, I have also discussed legal and sociological approach to that problem. The second chapter deals with characteristics of the chosen city – Zielonka, and presents some general information about the town, its plans for further development and social participation of people living there. The last part of that section consists of chosen statistical data with the author’s commentary. The third chapter is a practical part of my bachelor thesis. By means of a survey the author tries to answer a series of questions concerning local self-government activity, overall city’s condition and political representation from the inhabitant’s point of view. The last part of the entire bachelor thesis consists of summary and conclusion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Angelika Szpakowska (FASS) Angelika Szpakowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Mandat radnego w gminie Zielonka w opinii mieszkańców
Supervisor
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Radny, mandat radnego, partycypacja społeczna, Zielonka
Keywords in English
Councilor, councilor’s mandate, social participation, Zielonka
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest mandat radnego w mieście Zielonka w opinii jej mieszkańców. Pierwszy rozdział stanowi podstawę teoretyczną rozważań. Omówiono w nim najważniejsze pojęcia związane z reprezentacją polityczną. Dodatkowo przedstawiono rozumienie tego zjawiska w polskim prawie oraz poprzez pryzmat nauk socjologicznych. Rozdział drugi poświęcono charakterystyce wybranego miasta – Zielonki. Zawarto w nim informacje ogólne dotyczące gminy, opisano jej strategię rozwoju oraz ukazano problem partycypacji społecznej wśród jej mieszkańców. Całość zamyka analiza wybranych danych statystycznych dotyczących miasta. Rozdział trzeci stanowi część praktyczną pracy. Na podstawie badania ankietowego autorka stara się odpowiedzieć na serię zagadnień związanych z postrzeganiem działalności miejscowego samorządu, kondycji miasta oraz zagadnień dotyczących reprezentacji politycznej z perspektywy mieszkańców Zielonki. Całość rozważań kończą wnioski.
File
  • File: 1
    SZPAKOWSKAmandat-radnego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13332

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7f445442dde0432995f51685afb4dab7/
URN
urn:pw-repo:WUT7f445442dde0432995f51685afb4dab7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page