Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Noble metal nanoparticles with polyphenol oxidase activity

Rafał Zbonikowski

Abstract

Nanotechnology is one of the most developing branch of chemistry these days. While properties of noble metal nanoparticles (especially AuNPs and AgNPs) are considered to be the best-known, there are plenty of possible applications of them which need to be examined. These include using noble metal nanoparticles as polyphenol oxidase mimetics. In this research gold, palladium, osmium, ruthenium, platinum, rhodium and rhenium nanoparticles stabilized with low molecular weight hyperbranched polyglycidol have been tested for their catalytic properties in oxidation of several simple polyphenols, depending on pH. The absorbance in time has been measured during the oxidation of polyphenols with nanoparticles as catalysts. According to it, relative catalytic properties has been compared. In case of OsNPs and PtNPs the Michaelis constant calculated for oxidation of pyrocatechol and resorcinol in several pH values, based on absorbance measurement for the series of solutions of various substrates concentrations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Zbonikowski (FC) Rafał Zbonikowski,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Nanocząstki metali szlachetnych o aktywności typu oksydazy polifenolowej
Supervisor
Mariusz Pietrzak (FC/CMB) Mariusz Pietrzak,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Pietrzak (FC/CMB) Mariusz Pietrzak,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC) Iwona Głuch-Dela (FC/CAC) Iwona Głuch-Dela,, Chair Of Analytical Chemistry (FC/CAC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
nanocząstki metali szlachetnych, nanozymy, oksydaza polifenolowa
Keywords in English
noble metal nanoparticles, nanozymes, polyphenol oxidase
Abstract in Polish
Nanotechnologia jest obecnie jedną z najlepiej rozwijających się dziedzin chemii. Podczas gdy właściwości nanocząstek metali szlachetnych (w szczególności AuNPs oraz AgNPs) należą do najbardziej poznanych, wiele z nich wymaga dokładniejszego przebadania, zwłaszcza pod kątem potencjalnych zastosowań. Mowa tu między innymi o użyciu nanocząstek metali szlachetnych jako mimetyków oksydazy polifenolowej. W niniejszej pracy nanocząstki złota, palladu, osmu, rutenu, platyny rodu oraz renu, stabilizowane hiperrozgałęzionym poliglycidolem o niskiej masie cząsteczkowej, zostały sprawdzone pod kątem katalitycznych właściwości utleniania prostych polifenoli w zależności od pH. Zmierzono absorbancję w funkcji czasu podczas utleniania polifenoli z nanocząstkami w roli katalizatora. W związku z tym porównano względnie właściwości katalityczne. W przypadku OsNPs oraz PtNPs wyznaczono stałą Michaelisa dla reakcji utleniania pirokatechiny i rezorcyny w kilku wybranych pH, w oparciu o pomiary absorbancji dla serii stężeń roztworów substratów.
File
  • File: 1
    praca_inż_Zbonikowski_Rafał_278822.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29821

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7f4064ef5bc240c3b5a4a5d947c8bb97/
URN
urn:pw-repo:WUT7f4064ef5bc240c3b5a4a5d947c8bb97

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page