Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative study of variability of spine angles during walking to the results obtained at Politecnico di Milano

Monika Agnieszka Selegrat

Abstract

This paper focuses on description of human upper body movement during walk. It refers to the results of the research conducted at Politecnico di Milano and presented in a paper “The upper body segmental movements during walking by young females”, (Clinical Biomechanics, 2003). The main aim of this paper is to compare my research, which utilized a different approach towards the analyzed data, to the original one. The most significant difference is the usage of an objective Mean Double Step (MDS) model which allows averaging out all steps taken by a person without loss of significant data. This research is based on the data collected in a SATI group laboratory at The University of Valencia. The volunteer group was numerous, approximately 90 students, which allowed an attempt to create a norm which can serve as a classifier allowing to determine correctness of a person’s gait. All programs was made in the interactive environment of MATLAB software.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Agnieszka Selegrat (FEIT) Monika Agnieszka Selegrat,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Badania porównawcze zmienności wybranych kątów kręgosłupa w trakcie chodu do wyników uzyskanych na Politechnice Mediolańskiej
Supervisor
Jacek Dusza (FEIT/PE) Jacek Dusza,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Dusza (FEIT/PE) Jacek Dusza,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz Domański (FEIT/IRMT) Grzegorz Domański,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
sterowizja, kinematyka chodu, wady postawy, podwójny średni krok
Keywords in English
stereovision, gait kinematics, postural defects, mean double step
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy opisu ruchu górnej części ciała człowieka w czasie chodu. Praca odnosi się do wyników badań uzyskanych na Politechnice Mediolańskiej i zaprezentowanych w artykule „The upper body segmental movemonts during walking by young females”,(Clinical Biomechanics, 2003). Głównym celem tego opracowania jest porównanie badań własnych, wykorzystujących odmienne podejście do przetwarzanych danych, do oryginalnego artykułu. Najistotniejszą różnicą jest wykorzystanie obiektywnego modelu podwójnego średniego koku (PŚK) pozwalającego na uśrednienie wszystkich kroków badanej osoby bez straty istotnych danych. Badania własne opierają się na danych zebranych w laboratorium grupy SATI na Uniwersytecie w Walencji. Grupa ochotników była liczna – około 90 studentów. Pozwoliło to na próbę stworzenia normy, która może posłużyć jako swoisty klasyfikator pozwalający określić poprawność chodu badanej osoby. Na potrzeby badań stworzono oprogramowanie w interaktywnym środowisku MATLAB.
File
  • File: 1
    MSelegrat.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9713

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7f326f69d7d049d9a3b50e2ea969e849/
URN
urn:pw-repo:WUT7f326f69d7d049d9a3b50e2ea969e849

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page