Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A design for the renovation of the construction of a historic wooden church

Marcin Wieszczyński

Abstract

Project of the repair of the structure of the historic wooden church A building of the historic wooden church is an object of the engineering work. The building is located in a Zawidz village Sexton, Mazovian province, Sierpc district, Zawidz commune. A reading is a purpose of the engineering work, how to conduct the procedure of get-ting nie-zbędnych of permits of the monument conservation officer of performing con-servation works by a historic building. Moreover, drawing documentation was carried out in order to fix the static system of the structure of a building, essential of calculations to do of forces operating in the ar-rangement. Results provided information with conducted calculations on the base of which, a class of wood one should use which to do was determined of structural members and proposed possible solutions of connections of particular elements of the structure of a building.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Wieszczyński (FCEMP) Marcin Wieszczyński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt remontu konstrukcji zabytkowego kościoła drewnianego
Supervisor
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
drewniany kościół, prace budowlane przy zabytku, decyzja konserwatora zabytków, połączenia w konstrukcjach drewnianych.
Keywords in English
wooden church, construction works at the monument, decision of the conservator of monuments, connections in wooden constructions.
Abstract in Polish
Projekt remontu konstrukcji zabytkowego kościoła drewnianego Przedmiotem pracy inżynierskiej jest budynek zabytkowego kościoła drewnianego. Budynek mieści się we wsi Zawidz Kościelny, województwo mazowieckie, powiat sierpecki, gmina Zawidz. Celem pracy inżynierskiej jest wskazanie, jak przeprowadzić procedurę uzyskania nie-zbędnych pozwoleń konserwatora zabytków na wykonywanie prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym. Ponadto, wykonano dokumentację rysunkową w celu wyznaczenia układu statycznego konstrukcji budynku , niezbędnego do wykonania obliczeń sił działających w układzie. Wyniki przeprowadzonych obliczeń dostarczyły informacji na podstawie których, określo-no klasę drewna jakiego należy użyć do wykonania elementów konstrukcyjnych oraz zapro-ponowano możliwe rozwiązania połączeń poszczególnych elementów konstrukcji budynku.
File
  • File: 1
    201990_praca_dyplomowa..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 18315

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7f11bd83abdb44adaa9bb60c81cfbb2f/
URN
urn:pw-repo:WUT7f11bd83abdb44adaa9bb60c81cfbb2f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page