Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Safety and organization mass events

Agnieszka Głowienka

Abstract

The subject of work are safety and organization of mass events. Work is concentrated on presentation of concepts from an area safety of subjects that participate in cultural events how also sport. A concept finds out threats in the context of danger that touches a man. Description of process of organization of mass event of the right based on positions is very widely celled in-process. Duties of organizer also task of separate services are the main post of building founding of providing of safety during the organized events. It costs to mark, that whole organization of mass event touches corresponding units of territorial self-governments also. Work leans mainly against law provisions also articles. A that subject does not widely develop in literature.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agnieszka Głowienka (FASS) Agnieszka Głowienka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
Supervisor
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
impreza masowa, impreza artystyczno-rozrywkowa, impreza sportowa, impreza podwyższonego ryzyka, organizacja imprez masowych, bezpieczeństwo imprez masowych, organizator imprezy, Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
Abstract in Polish
Temat pracy dyplomowej dotyczy bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych. W pracy skupiono się na przedstawieniu pojęć z zakresu bezpieczeństwa podmiotów uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych jak również sportowych. Ukazuje pojęcie zagrożenia w kontekście niebezpieczeństwa, dotyczącego człowieka. W pracy bardzo szeroko zawarto opis procesu organizacji imprezy masowej opartego na przepisach prawa. Obowiązki organizatora oraz zadania poszczególnych służb są głównym filarem budujących podstawę zapewniania bezpieczeństwa podczas organizowanych wydarzeń. Warto zaznaczyć, że cała organizacja imprezy masowej dotyczy również odpowiednich jednostek samorządów terytorialnych. Praca oparta jest głównie na przepisach prawa oraz artykułach. Temat ten nie jest szeroko rozwijany w literaturze.
File
  • File: 1
    Organizacja i bezpieczeństwo ... Agnieszka Głowienka - apok.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13168

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7f0b90eb339843609c56da04fc26692d/
URN
urn:pw-repo:WUT7f0b90eb339843609c56da04fc26692d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page