Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the powder distribution mechanism in a vacuum

Maciej Tadeusz Siedlecki

Abstract

Distribution of powder in vacuum is complicated subject and not easy one. Conditions of high vacuum put high demands on materials that can work in them. This thesis aims to construct a mechanism suitable for work in high vacuum conditions. The vacuum history, methods and problems of achieving high vacuum conditions were presented, as well as examples of its application in science and industry. There is also included description of incremental technologies as a comparison of existing solutions for powder distribution. In the further part of the work, the construction assumptions were defined, then the kinematic analysis of the considered system was carried out and the strength calculations of the most sensitive elements were made. The result of the work is the creation of a 3D model of the constructed mechanism, along with executive drawings of selected elements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Tadeusz Siedlecki (FPE) Maciej Tadeusz Siedlecki,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt mechanizmu rozprowadzania proszków w próżni
Supervisor
Janusz Domański (FPE/IMP) Janusz Domański,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-04-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Barcz (FPE/IMP) Katarzyna Barcz,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Janusz Domański (FPE/IMP) Janusz Domański,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Druk 3D, Technika próżniowa, Mechanizm nożycowy, Mechanizm podawania materiału, Wiązka elektronowa
Keywords in English
3D printing, Vacuum technology, Scissor Mechanism, Material Feeding Mechanism, Electron Beam
Abstract in Polish
Rozprowadzanie proszku w próżni jest zagadnieniem skomplikowanym i nie łatwym. Warunki wysokiej próżni stawiają duże wymagania względem materiałów, które mogą w nich pracować. Niniejsza praca koncentruje się na próbie skonstruowania mechanizmu odpowiedniego do pracy w warunkach wysokiej próżni. Przybliżono historię próżni, metody i problematykę uzyskiwania warunków wysokiej próżni oraz podano przykłady zastosowania jej w nauce i przemyśle. Zawarto również opis technologii przyrostowych jako porównanie istniejących rozwiązań dotyczących rozprowadzania proszków. W dalszej części pracy określono założenia konstrukcyjne, następnie przeprowadzono analizę kinematyczną rozpatrywanego układu oraz dokonano obliczeń wytrzymałościowych najbardziej wrażliwych elementów. Końcowym efektem pracy jest wykonanie modelu 3D konstruowanego mechanizmu, wraz z rysunkami wykonawczymi wybranych elementów.
File
  • File: 1
    Praca-dyplomowa-inż-IP-Maciej-Siedlecki-267913.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29498

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7f04cdc1703d4424b45336e1bbb5f4fc/
URN
urn:pw-repo:WUT7f04cdc1703d4424b45336e1bbb5f4fc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page