Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Developing a geoinformation application for supporting conferences management on the example on Warsaw University of Technology

Alicja Konkol

Abstract

The aim of this work was to create a prototype of an application supporting conference management with the use of geospatial information. The main building of the Warsaw University of Technology, where large conferences, seminars and other events of this type are often organized, was used as a test area. As part of the work, the possibility of creating an application supporting the organization of conferences and using spatial data was analyzed. One of the main ways of access to the conference application was a specially dedicated for this purpose information kiosk, which could stand in the entrance hall of the building. Therefore, an analysis of the information kiosk market was carried out and an attempt was made to recommend a specific device for the needs of the project. A comparison of available operating systems and other dedicated software for installation on this type of devices was carried out. System architecture and application functionalities were proposed. For the needs of the work, the application interface was designed based on the current trends in graphic design. The implementation of the user application, the encountered problems and their solutions were described. The problems of spatial data implementation in the application and the process of creating a server application were presented. The prototype was compared with already existing applications. The work will include an element of the "Spatial Information System to manage real estate of the Warsaw University of Technology" carried out by the Chancellor of the Warsaw University of Technology, the Warsaw University of Technology Information Technology Centre and the Faculty of Geodesy and Cartography of the Warsaw University of Technology.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Alicja Konkol (FGC) Alicja Konkol,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie aplikacji geoinformacyjnej wspomagającej zarządzanie konferencjami na przykładzie Politechniki Warszawskiej
Supervisor
Dariusz Gotlib (FGC/DC) Dariusz Gotlib,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geoinformatyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dariusz Gotlib (FGC/DC) Dariusz Gotlib,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Jacek Marciniak (FGC/DC) Jacek Marciniak,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
GIS, geoinformacja, aplikacja konferencyjna, system informacji o budynku, kiosk informacyjny, infokiosk
Keywords in English
GIS, Geoinformation, conference application, building information system, interactive kiosk, infokiosk
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie prototypu aplikacji wspomagającej zarządzanie konferencjami z wykorzystaniem informacji geoprzestrzennych. Jako obszar testowy wybrano Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, gdzie często organizowane są duże konferencje, seminaria i inne wydarzenia o podobnym charakterze. W ramach pracy zbadano możliwość utworzenia aplikacji wspomagającej organizację konferencji oraz wykorzystującej dane przestrzenne. Jako jeden z głównych sposobów dostępu do aplikacji konferencyjnej przyjęto specjalnie dedykowany do tego celu tzw. kiosk informacyjny, który mógłby stanąć w holu wejściowym budynku. Dlatego też przeprowadzono analizę rynku kiosków informacyjnych oraz podjęto próbę rekomendacji konkretnego urządzenia na potrzeby projektu. Przeprowadzono porównanie dostępnych systemów operacyjnych i innego oprogramowania dedykowanego do instalacji na tego typu urządzeniach. Zaproponowano architekturę systemu oraz określono funkcjonalności aplikacji. Na potrzeby pracy wykonano projekt interfejsu aplikacji biorąc pod uwagę obecne trendy w dziedzinie graphic design. Opisano implementację aplikacji użytkownika oraz napotkane problemy i ich rozwiązania. Przedstawiono problematykę implementacji danych przestrzennych w aplikacji oraz proces tworzenia aplikacji serwerowej. Prototyp porównano z aplikacjami już istniejącymi. Praca stawić będzie element „Sytemu Informacji o Nieruchomościach Politechniki Warszawskiej” realizowanego przez Kanclerza PW, Centrum Informatyzacji PW oraz Wydział Geodezji i Kartografii PW.
File
  • File: 1
    276102_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27435

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7ecceed08d784a21b731d8c7f45cb860/
URN
urn:pw-repo:WUT7ecceed08d784a21b731d8c7f45cb860

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page