Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project for the organization of an investment project for the construction of a four-storey multi-family building in Jelcz - Laskowice in the Project Management system

Agata Smyk

Abstract

The thesis describes the process of organizing an investment project for the construction of a multi-family building in the Project Management system. The work presents all the activities and procedures that must be carried out in order to successfully complete the investment process. The subsequent stages of project organization are described, starting from the initiation stage and ending with handover of the building and closing the contract. The study defines the purpose and scope of works, a description of the construction project, the organizational structure, management procedures, methodology of works’ controlling and construction works commissioning, as well as a summary and conclusions. These documents describe the rights, obligations and relations of individual participants in the investment process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Smyk (FCE) Agata Smyk,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt organizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy czterokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego w miejscowości Jelcz - Laskowice w systemie Project Management
Supervisor
Dariusz Jacek Walasek (FCE/ICE) Dariusz Jacek Walasek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-11-2019
Issue date (year)
2019
Pages
41+załączniki
Internal identifier
DIL-5594
Reviewers
Aleksander Kazimierz Nicał (FCE/ICE) Aleksander Kazimierz Nicał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Dariusz Jacek Walasek (FCE/ICE) Dariusz Jacek Walasek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
proces inwestycyjny, inwestor, project manager, system organizacji, project management, budynek wielorodzinny
Keywords in English
investment process, investor, project manager, organization system, project management, multi-family building
Abstract in Polish
W niniejszej pracy został opisany proces organizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy budynku wielorodzinnego w systemie Project Management. W pracy przedstawiono wszystkie czynności i procedury, które muszą zostać wykonane w celu pozytywnego ukończenia procesu inwestycyjnego. Opisano kolejne etapy organizacji przedsięwzięcia, poczynając od etapu inicjacji, a kończąc na oddaniu inwestycji do użytkowania i zamknięciu kontraktu. W opracowaniu zostały zdefiniowane cel i zakres pracy, opis przedsięwzięcia budowlanego, struktura organizacyjna, procedury zarządzania, sposób kontrolowania prac i przeprowadzania odbiorów oraz podsumowanie i wnioski. Dokumenty te opisują prawa, obowiązki oraz relacje poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego
File
  • File: 1
    Praca_inż.-Smyk_Agata-266702.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31047

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7e8a72641a3d477d80659a399a0e848c/
URN
urn:pw-repo:WUT7e8a72641a3d477d80659a399a0e848c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page