Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study the effects of changes solar irradiance on the basic parameters of the functioning mini photovoltaic system

Bartosz Jaworski

Abstract

The main aim of the present thesis is measuring the influence of the intensity of solar radiation on the yield per unit of power of a photovoltaic module. The present work focuses on the results of the measurements of mini pfotovolcanic system connected to the powerline conducted in normal conditions. The performances of policristalline and monocristalline modules were also compared. The ambient temperature and solar irradiance were registered parallelly in different weather conditions, in different days of the year. Calculations of the yield per unit of power, fill factors and module efficiency were based on the records of the research conducted. Basic information on photovoltaic and photovoltaic modules was also presented. The final part of the thesis was the analysis of the results of the research conducted by finding a correlation coefficients for the intensity of the solar irradiance in relation to selected photovoltaic module's parameters.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Jaworski (FCEMP) Bartosz Jaworski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie wpływu zmian natężenia promieniowania słonecznego na podstawowe parametry funkcjonowania minisystemu fotowoltaicznego
Supervisor
Mariusz Sarniak (FCEMP/IMEn) Mariusz Sarniak,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Leszek Powierża (FCEMP/IMEn) Leszek Powierża,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mariusz Sarniak (FCEMP/IMEn) Mariusz Sarniak,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
charakterystyka, Fotowoltaika, temperatura otoczenia, panel fotowoltaiczny, współczynnik wypełnienia, temperatura modułu, sprawność modułu, , moduł fotowoltaiczny, inwerter, współczynniki temperaturowe, uzysk jednostkowy mocy.
Keywords in English
Characteristics, photovoltaics, ambient temperature photovoltaic panel, fill factor, module temperature, module efficiency, photovoltaic module, inverter, temperature coefficients, yield per unit of power.
Abstract in Polish
Podstawowym celem pracy jest badanie wpływu natężenia promieniowania słonecznego na uzysk jednostkowy modułu PV. W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów uzyskanych przy badaniu funkcjonowania mini systemu fotowoltaicznego podłączonego do sieci energetycznej, w warunkach normalnych, oraz porównano osiągi modułów wykonanych z krzemu polikrystalicznego i monokrystalicznego. Temperatura otoczenia oraz promieniowanie słoneczne podlegały równoległemu rejestrowaniu przy zróżnicowanych warunkach pogodowych dla poszczególnych dni roku. Bazując na wynikach przeprowadzonych badań dokonano obliczeń uzysków jednostkowych, współczynnika wypełnienia oraz sprawności. Zaprezentowano również podstawowe informacje na temat fotowoltaiki oraz modułów PV. Końcowym etapem pracy była analiza uzyskanych wyników badań poprzez znalezienie współczynnika korelacji dla natężenia promieniowania słonecznego względem wybranych parametrów modułu fotowoltaicznych.
File
  • File: 1
    253675_Praca_Dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8208

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7e69bb7c1fc046baa69454fbf38c5432/
URN
urn:pw-repo:WUT7e69bb7c1fc046baa69454fbf38c5432

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page