Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Using CFD methods to determine change of concentration distribution of atmospheric solid pollution

Robert Zbigniew Bitner

Abstract

The thesis contains an analysis of changes in the concentration of solid atmospheric pollution spreading using the CFD fluid mechanics. The calculations were performed in the Ansys Fluent 19.2 program. The modeled object was a passenger car, which was a source of emission of solid particles with sizes consistent with literature data for dust generated during the combustion of liquid fuels in engines. 9 cases for three different air temperatures of -20 ° C, 0 ° C, 20 ° C and three different exhaust gas velocities were tested: 3.26 m / s, 9.89 m / s, 14.28 m / s. The spreading of pollutants was modeled for a small wind with a velocity of 1.5 m / s. A computational domain with dimensions of 45.5 mx38.8 m and a height of 30 m was created. By using the appropriate correlations, the volumetric flow of exhaust gases from the car was calculated for various stages of standard movement through the traffic jam. The obtained results indicate that the particles do not rise to the higher parts of the atmosphere, and they spread to a maximum of 15 m height. The calculated trajectories of particle movement show that the strength and direction of the wind is the decisive influence on their spread.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Robert Zbigniew Bitner (FCPE) Robert Zbigniew Bitner,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Wykorzystanie metod CFD do wyznaczenia zmian rozkładu stężenia stałych zanieczyszczeń atmosferycznych
Supervisor
Arkadiusz Moskal (FCPE/CIPE) Arkadiusz Moskal,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
57
Internal identifier
DICHP-2845
Reviewers
Arkadiusz Moskal (FCPE/CIPE) Arkadiusz Moskal,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Roman Krzywda (FCPE/DSP) Roman Krzywda,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
CFD, stałe zanieczyszczenia atmosferyczne, rozkład stężeń, symulacja, obliczeniowa mechanika płynów, gazy spalinowe, DPM, zanieczyszczenia powietrza, ochrona środowiska
Keywords in English
CFD, atmospheric solid pollution, simulation, computational fluid mechanics, exhaust gases, DPM, air pollution, environmental protection
Abstract in Polish
Praca zawiera analizę zmian stężenia rozprzestrzeniania się stałych zanieczyszczeń atmosferycznych przeprowadzoną z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów CFD Obliczenia wykonano w programie Fluent 19.2 firmy Ansys. Modelowanym obiektem był samochód osobowy, który był źródłem emisji stałych cząstek o rozmiarach zgodnych z danymi literaturowymi dla pyłów powstałych przy spalaniu paliw ciekłych w silnikach. Przebadane zostało 9 przypadków dla trzech różnych temperatur powietrza -20°C, 0°C, 20°C oraz trzech różnych prędkości wylotowych spalin: 3,26 m/s, 9,89 m/s, 14,28 m/s. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń modelowane było dla niewielkiego wiatru o prędkości 1,5 m/s. Stworzona została domena obliczeniowa o wymiarach 45,5 m x 38,8 m oraz wysokość 30m. Wykorzystując odpowiednie korelacje obliczono strumień objętościowy spalin wydostający się z auta dla różnych etapów standardowego przemieszczania się przez zatłoczone miasto. Otrzymane wyniki wskazują, że zanieczyszczenia nie unoszą się w wyższe części atmosfery, a rozprzestrzeniają się maksymalnie na wysokość 15 m. Obliczone trajektorie ruchu cząstek pokazują, że decydujący wpływ na ich rozprzestrzenianie ma siła oraz kierunek wiatru.
File
  • File: 1
    Praca-inżynierska-Robert-Bitner_final.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26230
Additional fields
Konsultacje: Agnieszka Fus

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7e60271666214a83b16dc9d339fa5ef0/
URN
urn:pw-repo:WUT7e60271666214a83b16dc9d339fa5ef0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page