Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Network application for computer-based tests

Wojciech Krużel

Abstract

This thesis describes application done in order to enable making computer-based tests fast but also in comfortable and secure way. In first paragraphs, the aim, need for creating the application and its possible, practical usage are being defined. I made an overview of existing solutions with similar functions. Next, I formulated presumptions of operating conditions in which the application will be working, functional and non-functional needs and preliminary conception. Following, I discussed information security issues, on which special effort was put in application. Then, I introduced solution's implementation, its most important parts and adopted security methods. The next element of thesis is Installation, Configuration and Owner's Manual. Finally, project's results, application development's possibilities and final conclusions are being told over.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Krużel (FEIT/PE) Wojciech Krużel,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Sieciowa aplikacja do przeprowadzania egzaminów testowych
Supervisor
Magdalena Szeżyńska (FEIT/PE) Magdalena Szeżyńska,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENSE-R.002186
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje aplikację wykonaną w celu umożliwienia przeprowadzania egzaminów testowych w sposób równocześnie szybki, wygodny, a także bezpieczny. W pierwszych rozdziałach pracy określany jest jej cel, omawiana potrzeba stworzenia aplikacji oraz jej możliwe, praktyczne wykorzystanie. Dokonywany jest przegląd istniejących aplikacji o podobnej funkcji. Następnie formułowane są założenia o warunkach, w których aplikacja będzie wykorzystywana, wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne oraz wstępna koncepcja rozwiązania postawionego zadania. Kolejno omawiane są zagadnienia bezpieczeństwa informacji, na które w aplikacji położono szczególny nacisk. Wreszcie przedstawiana jest implementacja rozwiązania: środowisko działania aplikacji, najważniejsze jej części składowe oraz zastosowane techniki zwiększające bezpieczeństwo danych. Kolejnym elementem pracy jest instrukcja instalacji, konfiguracji i użytkowania aplikacji. W podsumowaniu omawiane są rezultaty pracy, możliwości rozbudowy stworzonej aplikacji oraz wnioski końcowe.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7e31e47c7ac24e93a5f38d7129d8bf1f/
URN
urn:pw-repo:WUT7e31e47c7ac24e93a5f38d7129d8bf1f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page