Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determining the horizontal displacements of St Anne’s Academic Church in Warsaw

Marcin Adam Dobosz, Patrycja Agnieszka Chmiel

Abstract

The subject of present thesis was determining the horizontal displacements of St Anne’s Academic Church in Warsaw. For this purpose the survey network consisting of control points on the object, potential reference points and station marks of instrument was established in church neighbourhood. The measurements were performed on June 24, 2015 and October 26, 2015. The horizontal directions, slope distances and zenith angles were measured at three stations. The horizontal directions were measured in three series using the direction method. Moreover, at one station independent measurement of three horizontal angles was performed. The angles were measured in two series using the closing the horizon method. During both measurement cycles exactly the same observations in the same way were performed so that the method of observation differences could be used for data processing. In the next step results were preliminarily verified. The station adjustments of directions and horizontal angles were performed in order to determine the most likely values of observations and their accuracy characteristics. The measured slope distances were reduced to the common reference level. After that observations from both measurement cycles and observation differences were preliminarily adjusted. The adjustments were carried out using elastic datum defined on all potential reference points. At the end global and local tests were performed, which allowed authors to evaluate the correctness of performed measurements and detect possible gross errors. After verifying the observations the reference base was identified. Results from the preliminary adjustment of observation differences were used to perform identification of stable points. The identification was carried out based on the lengths of displacement vectors of the potential reference points and mean square errors of the lengths. As a result of this process, two reference bases were selected. After identification of reference points authors proceeded to determine the final horizontal displacement values of the points located on the temple. The values were computed twice, using each time different reference base, and then compared. At the end the graphic portrayal of the results was created and the final values of displacements were interpreted in geodetic manner.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Adam Dobosz (FGC) Marcin Adam Dobosz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Patrycja Agnieszka Chmiel (FGC) Patrycja Agnieszka Chmiel,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wyznaczanie przemieszczeń poziomych Kościoła Akademickiego Św. Anny w Warszawie
Supervisor
Ryszard Malarski (FGC/DEIS) Ryszard Malarski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ryszard Malarski (FGC/DEIS) Ryszard Malarski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Ryszard Malarski (FGC/DEIS) Ryszard Malarski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
przemieszczenia poziome
Keywords in English
horizontal displacements
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej było wyznaczenie przemieszczeń poziomych Kościoła Akademickiego Św. Anny w Warszawie. W tym celu założono w otoczeniu kościoła sieć pomiarowo – kontrolną składającą się z punktów kontrolowanych na obiekcie, punktów potencjalnej bazy odniesienia oraz stanowisk instrumentu. Pomiary wykonano w dwóch niezależnych cyklach w czerwcu i październiku 2015 roku. Na trzech stanowiskach pomierzono kierunki poziome metodą kierunkową w trzech seriach oraz odległości skośne wraz z kątami zenitalnymi. Ponadto wykonano niezależny pomiar na jednym ze stanowisk trzech kątów poziomych metodą wypełnienia horyzontu w dwóch seriach. W celu opracowania wyników metodą różnic obserwacji, podczas obu cykli pomiarowych mierzono dokładnie te same wielkości w ten sam sposób. Następnie wyniki pomiarów poddano wstępnej kontroli. Wykonano wyrównania stacyjne kierunków i kątów poziomych w celu określenia ich najprawdopodobniejszych wartości oraz uzyskania charakterystyk dokładnościowych pomiaru. Ponadto zredukowano pomierzone odległości skośne na wspólny poziom odniesienia. Po wstępnym opracowaniu obserwacji przystąpiono do wyrównań wstępnych obu cykli pomiarowych oraz do wyrównania wstępnego różnic obserwacji. Wyrównania te przeprowadzono w oparciu o elastyczny układ odniesienia zdefiniowany na wszystkich potencjalnych punktach odniesienia. We wszystkich wyrównaniach przeprowadzono testy globalne oraz testy lokalne pozwalające ocenić poprawność wykonanych pomiarów oraz wykryć ewentualne błędy grube. Po kontroli materiału obserwacyjnego przystąpiono do identyfikacji bazy odniesienia. Do wykonania tego procesu posłużono się wynikami wyrównania wstępnego różnic obserwacji. Identyfikację przeprowadzono na podstawie długości wektorów pozornych przemieszczeń punktów potencjalnej bazy odniesienia oraz błędów średnich tych długości. W wyniku tego procesu wyłoniono dwie bazy, które wykorzystano do przeprowadzenia ostatniego etapu obliczeń. Po przeprowadzonej identyfikacji obliczono ostateczne wartości przemieszczeń poziomych punktów kontrolowanych. Wartości te wyznaczono dwukrotnie, wykorzystując za każdym razem inną bazę odniesienia, a następnie porównano otrzymane wyniki. Na koniec stworzono graficzną prezentację uzyskanych przemieszczeń oraz poddano je geodezyjnej interpretacji.
File
  • File: 1
    Wyznaczanie przemieszczeń poziomych Kościoła Akademickiego Św. Anny w Warszawie_Chmiel_Dobosz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4926

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7e111d0180a54bae993d14be1425552b/
URN
urn:pw-repo:WUT7e111d0180a54bae993d14be1425552b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page