Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction project and creation of a humanoid robot

Patryk Mięsak

Abstract

The thesis describes the process of designing and creating a humanoid robot whose body and movement is similar to a human. In the first chapter, the author describes few different robots based on various articles, the height of the robot was chosen to categorize the robots. Secondly, the thesis presents a description of the whole design and the creation process presented in the form of a flow chart. The following chapters are related to this process as depicted in the flow chart. The first step in the process is an identification of the need which means identifying the purpose of building the robot. The next step is to conceptualize the project wherein it could be made clear how the project would look and function. After this stage the calculations related to the torque and selection of the proper servomotors can be carried out. The next step is the creation of a prototype. The process of creating a machine is an iterative process which means that during the process there are a few iterations which might have to be done due to some mistakes as it is impossible to predict all the unexpected events. Some of the iterations might require changes even in the initial concept. The next chapter describes the technological process during which the documents needed for the creation of the parts of the robot are made. The last chapter includes the utility of the project and its performance even in various competitions. The summary includes the outcomes of the design and creation process of this robot. The whole thesis include two years’ of dedicated work and experience of the author.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Mięsak (FPAE) Patryk Mięsak,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny i budowa robota humanoidalnego
Supervisor
Marek Surowiec (FPAE/IAAM) Marek Surowiec,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
58 + rysunki
Internal identifier
MEL; PD-4995
Reviewers
Marek Wojtyra (FPAE/IAAM) Marek Wojtyra,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Surowiec (FPAE/IAAM) Marek Surowiec,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
proces projektowania, dokumentacja techniczna, stopnie swobody, robot, humanoid, wydruk 3D
Keywords in English
process design, technical drawing, degrees of freedom, robot, humanoid, 3D printed object.
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono proces projektowania i budowy robota humanoidalnego, czyli takiego, który sylwetką i sposobem poruszania się przypomina człowieka. W pierwszym rozdziale opisano różne konstrukcje tego typu robotów. Na podstawie przeglądu literatury został wybrany i omówiony podział robotów ze względu na ich wysokość oraz wskazany typ robota, który będzie konstruowany w dalszej części pracy. Następnie przedstawiono idee procesu projektowania - konstruowania, zamkniętą w postaci schematu, do którego odwołania znajdą się w dalszej części pracy. Pierwszym etapem tego procesu jest zidentyfikowanie potrzeby, czyli określenie rzeczy, które motywowały autora do zbudowania robota. Następnie projekt koncepcyjny, gdzie powstawał ogólny schemat konstrukcji, projekt wstępny, w którym dokonano obliczeń doboru napędów, następnie budowa prototypu, czyli stworzenie pierwszej wersji robota. W praktyce inżynierskiej proces powstawania jakiejkolwiek maszyny jest procesem iteracyjnym, co oznacza, że nie wszystko może zostać przewidziane podczas procesu projektowania i często trzeba wykonać kilka iteracji projektu maszyny aby wyeliminować większość błędów. To często skutkuje tym, że trzeba wrócić do projektu wstępnego, a nawet koncepcyjnego. W dalszej części pracy przedstawiony jest projekt technologiczny konstrukcji, gdzie stworzona została dokumentacja projektu. Ostatnim etapem jest opis eksploatacji, czyli wykorzystywanie robota podczas zawodów, na których osiągnął podium. W podsumowaniu przedstawiono wnioski powstałe w trakcie pracy nad projektem i wykonaniem robota. Zaprezentowane spostrzeżenia powstałe na bazie dwuletniego doświadczenia, które autor zdobył w trakcie budowy i eksploatacji humanoida.
File
  • File: 1
    Inzynierka_Patryk_M_22_01.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31191

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7de137b34c6b43bdb08115bbffe7c173/
URN
urn:pw-repo:WUT7de137b34c6b43bdb08115bbffe7c173

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page