Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The defence policy of IInd Republic of Poland

Joanna Różalska

Abstract

My bachelor thesis is dedicated to the interwar period of the Republic of Poland. The theme of thesis is "Defence policy of Second Republic of Poland". Because the slogan "defense policy" is full of activities and aspects of state policy, I decided to concentrate on activities in the field of international and internal. The field of internal, which will be mentioned, relate to actions to strengthen the country economically. In the first chapter was told history of the Poland after the First World War. It has been presented the problems of the Poland: the creation and strengthening of its borders, creating a uniform state government and the unification of the country. I describe the construction of the Port of Gdynia and railroad between Gdynia and Katowice. In the second chapter, the international agreements between the Polish and France and Romania in 1921-1926 were described by me. These arrangements were analyzed by me. In the next, the third chapter, I described the convulsion of May 1926 and the beginning of policy the balance of power, that is, an agreement with Russia, Polish and German. The fourth and final chapter concerns the situation in Poland after the death of Marshal Jozef Pilsudski. The foreign policy after 1935 was presented. The international agreement between Poland and Britain was analyzed. It described the history of the Central Industrial District. The motives and effects of the creation of the Nationad Defence Fund were presented. At the end I presented a summary of the actions of the government of the Second Republic in the field of defense policy of the state.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Joanna Różalska (FASS) Joanna Różalska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Polityka obronna II Rzeczypospolitej
Supervisor
Bogusław Kopka (FASS/DASMA) Bogusław Kopka,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bogusław Kopka (FASS/DASMA) Bogusław Kopka,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
polityka równowagi sił, II Rzeczypospolita, umowy międzynarodowe, Centralny Okręg Przemysłowy, port w Gdyni, okres międzywojenny, wojna celna, Fundusz Obrony Narodowej
Keywords in English
policy the balance of power, the Second Republic of Poland, international agreements, the Central Industrial District, the port of Gdynia, the interwar period, customs war, the National Defence Fund.
Abstract in Polish
Moja praca licencjacka poświęcona jest okresowi międzywojennemu Rzeczypospolitej Polski. Temat pracy to „Polityka obronna II Rzeczypospolitej”. Ponieważ pod hasłem „polityka obronna” znajduje się wiele działań i aspektów polityki państwa, postanowiłam skupić się na działaniach w zakresie międzynarodowym oraz w zakresie wewnętrznym. Działania wewnętrzne, o których będzie mowa, dotyczą działań mających wzmocnić państwo gospodarczo. W rozdziale pierwszym została przybliżona historia powstania Polski po I Wojnie Światowej. Zostało przedstawione problemy, z jakimi musiała się zmierzyć Rzeczypospolita: stworzenie i umocnienie swoich granic, stworzenie wspólnych rządów, zjednoczenie państwa. Opisana została budowa Portu Morskiego w Gdyni i magistrali węglowej między Gdynią a Katowicami. W drugim rozdziale opisywane są umowy międzynarodowe zawarte między Polską a Francją i Rumunią w latach 1921-1926. Przeanalizowane zostały ustalenia, na jakie zgadzały się strony sojuszów. W następnym, trzecim rozdziale, opisany został zamach majowych z 1926 roku oraz początek działań z zakresu polityki równowagi sił, czyli umowy Polski z Rosją oraz Niemcami. Czwarty i ostatni rozdział dotyczy sytuacji w Polsce po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Została zaprezentowana polityka zagraniczna po 1935 roku, sojusz z Wielką Brytanią oraz historia stworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dodatkowo przedstawiono motywy i efekty stworzenia Funduszu Obrony Narodowej. Na końcu przedstawiłam podsumowanie działań władzy II Rzeczypospolitej w zakresie polityki obronnej państwa.
File
  • File: 1
    Polityka Obronna II Rzeczypospolitej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13296

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7dce3fea0ae94bee8ac61a910fa1924f/
URN
urn:pw-repo:WUT7dce3fea0ae94bee8ac61a910fa1924f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page